Otwarty nabór lokatorów Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej

Dyrektor Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej ogłasza otwarty nabór lokatorów Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej.

Celem naboru jest wybór podmiotów, którym zostanie udzielone wsparcie w ramach Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej.

Formularze zgłoszeniowe wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w siedzibie Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa, Sekretariat ogólny, parter lub w wersji elektronicznej na adres e-mailowy: lukasz.sztern@pw.edu.pl.

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.pw.edu.pl w zakładce Ogłoszenia) oraz w siedzibie Ogłaszającego.

Ogłoszenie o naborze
Załącznik nr 1 powierzchnie CZIiTT

Załącznik nr 2 powierzchnie CEZAMAT
Załącznik nr 3 Zasady
Zalącznik nr 4 Wzór formularza aplikacyjnego
Załącznik nr 5 Oświadczenie de minimis
Załącznik nr 6 Wzór umowy o udział w programie inkubacji
Załącznik nr 7  Wzór umowy najmu powierzchni
Załącznik nr 8 Cennik