Site Loader
KONTAKT
ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa

Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Cel badania: Głównym celem badania Ocena jakości i efektów realizacji III osi priorytetowej PO WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju była ocena, czy i w jakim stopniu wsparcie realizowane na uczelniach w ramach konkursów III OP PO WER przyczynia się do osiągnięcia celów III OP PO WER oraz wskazanie rekomendacji zwiększających skuteczność i trafność wsparcia w przyszłych konkursach i w kolejnym okresie programowania, ocena postępów we wdrażaniu oraz pierwszych efektów realizacji III OP PO WER

RezultatyRaport „Ocena jakości i efektów realizacji III osi priorytetowej PO WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”

 

Kliknij na okładkę, aby otworzyć publikację.

 

Post Author: dariusz.parzych