Dział Wsparcia Edukacji
+48 22 234 5993
dwe.cziitt@pw.edu.pl


Joanna Niespodziana
Specjalista ds. Projektów

Kontakt: pok. 5.09
tel. +48 22 234 1471
joanna.niespodziana@pw.edu.pl

Absolwentka administracji na Politechnice Warszawskiej. Swoją wiedzę i doświadczenie zdobywała w Radzie Kół Naukowych, Samorządzie Studentów oraz pracując przez ponad dwa lata w Dziale Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców CZIiTT PW. W latach 2018-2019 była zaangażowana w realizację projektu “Kompetentny wykładowca – wysoki poziom nauczania”.
W Dziale Wsparcia Edukacji odpowiedzialna za realizację zadania nr 44 “Kompetentny wykładowca” w ramach projektu “NERW PW. Nauka-Edukacja-Rozwój-Współpraca” oraz wsparcie realizacji projektu “NERW 2 PW. Nauka-Edukacja-Rozwój-Współpraca”. Ponadto pełni rolę koordynatora działania 23 w ramach programu IDUB PW.

Anna Gąsiorowska-Wasiak
Specjalista ds. Projektów

Kontakt: pok. 3.14
tel. +48 22 234 1423
a.gasiorowska.wasiak@pw.edu.pl

Studentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada ponad 5–letnie doświadczenie w pracy przy realizacji projektów edukacyjnych, współfinansowanych ze środków EFS, w Biurze obsługi projektów Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
W Dziale Wsparcia Edukacji odpowiedzialna za realizację zadania nr 45 “Zagraniczne staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich PW” w ramach projektu “NERW PW. Nauka-Edukacja-Rozwój-Współpraca” oraz wsparcie realizacji tego projektu.

Monika Mrówczyńska
Specjalista ds. Projektów Edukacyjnych

Kontakt: pok. 3.14
tel. +48 22 234 1423
monika.mrowczynska@pw.edu.pl

Absolwentka Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie związane z realizacją projektów szkoleniowych współfinansowanych z środków EFS zdobywała m.in. w Centrum Transferu Technologii UŁ oraz w sektorze prywatnym.
W Dziale Wsparcia Edukacji odpowiedzialna za realizację zadania nr 48 “Kompetentny lider” (od lutego 2020 r.) w ramach projektu “NERW PW. Nauka-Edukacja-Rozwój-Współpraca” oraz wsparcie realizacji tego projektu.