Dział Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców
tel. +48 22 234 1425
drimn.cziitt@pw.edu.pl

Zespół DRIMN tworzą młodzi, pełni pasji i energii studenci, doktoranci i naukowcy z Politechniki Warszawskiej, współpracujący z Radą Kół Naukowych PW, Samorządem Studentów PW oraz Radą Doktorantów PW.


Michał Gajda
Kierownik Działu Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców

Kontakt: pok. 3.05
tel. +48 22 234 1426
michal.gajda@pw.edu.pl

Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydziału Mechatroniki, kierunek: mechanika i budowa maszyn. Obecnie doktorantem na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Obszar zainteresowań badawczych to współpraca nauki z biznesem w szczególności w oparciu o otwarte innowacje. Posiada wieloletnie doświadczenie w działalności organizacji studenckich i doktoranckich, a także w organizacjach pozarządowych. Organizator konferencji, twórca i koordynator kilkunastu projektów od lokalnych do międzynarodowych z doświadczeniem w pozyskiwaniu i rozliczaniem krajowych środków grantowych.

mgr Urszula
Szczepankowska-Bednarek
Specjalistka ds. Badań i Projektów

Kontakt: pok. 3.06
tel. +48 22 234 1424
urszula.szczepankowska@pw.edu.pl

Ekspertka społeczno-obyczajowa; socjolożka i antropolożka; absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, a także studiów podyplomowych z zarządzania projektami na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów miejskich na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie; badaczka terenowa, autorka i współautorka publikacji naukowych aktywnie uczestnicząca w szeroko pojętym życiu naukowym. Członkini socjologicznych towarzystw międzynarodowych, a także członkini zarządu jednej z sekcji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Stypendystka rządu włoskiego. Aktualnie przygotowuje interdyscyplinarny doktorat, a także pracuje badawczo w kilku projektach, w które zaangażowana jest Politechnika Warszawska.
W Dziale Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców jest kierownikiem zadania 36 – „Science Box” realizowanego w realizowanego w ramach projektu „NERW 2 PW. Nauka–Edukacja–Rozwój–Współpraca”, a także zajmuje się nowoczesnymi formami kształcenia, realizacją podcastu „Dookoła PW”.

mgr inż. Agata Żak
Specjalistka ds. Badań i Projektów

Kontakt: pok. 3.06
tel. +48 22 234 1424
agata.zak@pw.edu.pl

Absolwentka Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, architekt krajobrazu, skończyła studia podyplomowe z Ochrony Własności Intelektualnej na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.  Współpracuje z instytucjami otoczenia biznesu nad budowaniem relacji nauka-administracja-biznes. Absolwentka programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: TOP 500 Innovators, odbyła staż na Uniwersytecie Stanforda, gdzie poznała narzędzia Design Thinking, Lean, Business Model Canvas i wiele innych narzędzi pomocnych w budowaniu przedsiębiorczości, umiejętności pracy w interdyscyplinarnych zespołach, podnoszenia kompetencji, planowania i wdrażania strategii.

mgr inż. Joanna Żebrowska
Starsza Referentka ds. Administracyjnych

Kontakt: pok. 3.02
tel. +48 22 234 1425
joanna.zebrowska@pw.edu.pl

Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Wydziału Nauk o Zwierzętach na kierunku Zootechnika. Dotychczas związana z Amrest Holdings SE., gdzie jako Facility Manager zdobywała doświadczenie w zakresie zarządzania finansami i zasobami ludzkimi. W Dziale Rozwoju Innowacji Młodych Naukowców CZIiTT zajmuje się sprawami administracyjnymi.  

mgr inż. Zygmunt Skiba
Specjalista ds. Technicznych

Kontakt: pok. 3.03
tel. +48 22 234 1425
zygmunt.skiba@pw.edu.pl

Jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki Politechniki Warszawskiej w specjalności: przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej. Zdobył szerokie doświadczenie praktyczne projektując, realizując, utrzymując sprawność i unowocześniając liczne obiekty budowlane, instalacje przemysłowe i linie produkcyjne. Z powodzeniem wprowadził wiele modernizacji w obiektach przemysłowych i komercyjnych, podnosząc ich efektywność energetyczną. Współtworzył cykl szkoleń dla MŚP wskazujący możliwości i dostępne w tym zakresie technologie. Stworzył StartUp Eco Power Solutions w AIP przy PW, który wielu podmiotom gospodarczym pomógł w racjonalizacji wykorzystania energii z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych.

mgr  Kinga Piotrowska
Starsza Referentka ds. Administracyjnych 

Kontakt: pok. 3.02
tel. +48 22 234 1425
kinga.piotrowska@pw.edu.pl

Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Stanisława Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Pedagogika. Dotychczasowe doświadczenie zdobywała podczas realizacji licznych praktyk oraz pracy w organach państwowych, zakładach karnych, fundacjach, a także w placówkach oświatowych. W Politechnice Warszawskiej od 2019 roku. W Dziale Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców wspiera działania administracyjno-organizacyjne Rady Doktorantów Politechniki Warszawskie oraz programy realizowane w ramach: projektu „NERW 2 PW. Nauka–Edukacja–Rozwój–Współpraca”, zadanie 20 pn. „Warsztat badacza i kształcenie interdyscyplinarne doktorantów – innowacyjne programy kształtowania kompetencji młodych badaczy”, projektu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza (IDUB), działanie 19 pn. „Wspieranie wszechstronnego rozwoju doktorantów prowadzącego do sukcesów naukowych, a jednocześnie przygotowujących do realizowania różnorodnych karier zawodowych”. Zainteresowania: innowacje pedagogiczne, jakość kształcenia, gry strategiczne oraz resocjalizacja i profilaktyka społeczna.