Dział Brokerów Innowacji
tel. +48 22 234 1470
komercjalizacja@pw.edu.pl

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Łukasz-kółko-2-293x300.png

Łukasz Sztern
Kierownik Działu Brokerów Innowacji

Kontakt: pok. 1.11
tel. +48 22 234 1472
lukasz.sztern@pw.edu.pl

Od 2016 r. pracuje nad rozwojem Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej, który ma za zadanie wzmacniać społeczność akademicką i młodych przedsiębiorców w Warszawie poprzez dostarczenie im kompleksowej oferty usług, pozwalających na weryfikację, rozwój i skalowanie pomysłów biznesowych i firmy typu start-up.
Wcześniej jako pracownik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości koordynował działania i przedsięwzięcia PARP mające na celu wzmocnienie kompetencji pracowników ośrodków innowacji pn. „Skuteczne otoczenie innowacyjnego biznesu”. Realizował działania analityczne dotyczące działalności i efektywności IOB – takie jak Benchmarking Parków Technologicznych. Ze strony PARP współpracował z zespołem redakcyjnym raportu „Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce”. Był pomysłodawcą i nadzorował inicjatywy dotyczące budowania standardów zarządzania ośrodkami innowacji oraz jednolitą metodologią badania potrzeb i monitorowania satysfakcji klientów IOB.

 Anna Ceglińska
Specjalista ds. Transferu Technologii

Kontakt: pok. 1.21
tel. +48 22 234 1470
anna.ceglinska@pw.edu.pl

Absolwentka Ekonomii na Politechnice Koszalińskiej oraz studiów podyplomowych z Zarządzania i Marketingu na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
Od początku aktywności zawodowej związana była z reklamą w mediach internetowych ( w wydawnictwie IDG i w Google) oraz z badaniami użytkowników internetu (w Gemius) a podejmowane działania wspierały planowanie i strategie marketingowe wzrostu rozpoznawalności marek swoich klientów.
Po studniach przez 11 lat pracowała dla wydawcy IDG, gdzie była odpowiedzialna za reklamy online we wszystkich 27 serwisach IDG. Z powodzeniem stworzyła zespół sprzedaży agencji od podstaw, zatrudniła zespół i stworzyła strategie i procedury współpracy wewnętrznej- z innymi zespołami wydawnictwa i zewnętrznej z klientami. Przez kolejne 3 lata była odpowiedzialna za realizację sprzedaży i rozwoju sztandarowego produktu Gemius – Audience (w Polsce znanego pod nazwą Megapanel) Współpracowała z lokalnymi Country Managerami i JICami (Joint Industry Committee – w Polsce PBI) w zakresie rozwoju produktu i realizacji celu.
W Google odpowiadała za współpracę z dużymi agencjami i ich klientami, wspierała ich w osiąganiu celów marketingowych dzięki usługom Google.
Odpowiada za proces transferu wiedzy i technologii zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi regulacjami w uczelni. Odpowiedzialna za współpracę z następującymi Wydziałami: Elektroniki i Technik Informacyjnych, Inżynierii Lądowej, Transportu.

Magdalena Chmielecka
Referent ds. Transferu Technologii 

Kontakt: pok. 1.21
tel. +48 22 234 1470 
magdalena.chmielecka@pw.edu.pl

Małgorzata Zalewska-Traczyk

Kontakt: pok. 1.21
czwartki-piątki
tel. +48 22 234 1470
malgorzata.traczyk@pw.edu.pl