Sekretariat Dyrekcji
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00-16:00

tel. +48 22 234 5578
fax +48 22 234 1417
dyrektor.cziitt@pw.edu.pl


Dyrektor CZIiTT PW

Anna Rogowska
Dyrektor CZIiTT PW

Kontakt: pok. 5.26
tel. +48 22 234 5578
dyrektor.cziitt@pw.edu.pl

Dyrektor Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej od jego powstania, tj. listopada 2015 roku, wcześniej pełniąca obowiązki zastępcy kanclerza ds. rozwoju.
Odpowiedzialna za kierowanie zespołem, który tworzył i rozwija Centrum oraz jego aktywności na rzecz rozwoju współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym m.in. wspierające transfer technologii i przedsiębiorczość na Politechnice Warszawskiej, realizację strategicznych projektów Uczelni oraz działalność badawczą w ww. obszarach.
Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE, certyfikowany praktyk zarządzania projektami (PRINCE2, Agile), współautorka wybranych strategicznych projektów Politechniki Warszawskiej. Przedstawicielka organizacji pozarządowych w obszarze szkolnictwo wyższe i nauka z ramienia Fundacji na Rzecz Młodych Naukowców w Komitecie Monitorującym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Absolwentka Studiów MBA w Szkole Biznesu PW.


Sekretariat Dyrektora CZIiTT PW

Monika Żelazik
Specjalista ds. Administracyjnych

Kontakt: pok. 5.25
tel. +48 22 234 7155
monika.zelazik@pw.edu.pl