Sekretariat Dyrekcji
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00-16:00

tel. +48 22 234 5578
fax +48 22 234 1417
dyrektor.cziitt@pw.edu.pl


Anna Rogowska
Dyrektor CZIiTT PW

Kontakt: pok. 5.26
tel. +48 22 234 5578
dyrektor.cziitt@pw.edu.pl

Dyrektor Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej od jego powstania, tj. listopada 2015 roku, wcześniej pełniąca obowiązki zastępcy kanclerza ds. rozwoju.
Odpowiedzialna za kierowanie zespołem, który tworzył i rozwija Centrum oraz jego aktywności na rzecz rozwoju współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym m.in. wspierające transfer technologii i przedsiębiorczość na Politechnice Warszawskiej, realizację strategicznych projektów Uczelni oraz działalność badawczą w ww. obszarach.
Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE, certyfikowany praktyk zarządzania projektami (PRINCE2, Agile), współautorka wybranych strategicznych projektów Politechniki Warszawskiej. Przedstawicielka organizacji pozarządowych w obszarze szkolnictwo wyższe i nauka z ramienia Fundacji na Rzecz Młodych Naukowców w Komitecie Monitorującym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Absolwentka Studiów MBA w Szkole Biznesu PW.

Małgorzata Wilanowska
Specjalista ds. Administracyjnych

Kontakt: pok. 5.25
tel. +48 22 234 5578
tel. +48 22 234 7155
malgorzata.wilanowska@pw.edu.pl

Specjalistka z wieloletnim stażem zawodowym. Od 2009 roku zatrudniona na Politechnice Warszawskiej.
Doświadczenie zawodowe zdobywała, między innymi prowadząc sekretariat Zastępcy Kanclerza PW ds. Rozwoju.
Odpowiedzialna za właściwe funkcjonowanie zaplecza administracyjnego sekretariatu Dyrektor CZIiTT PW.