Politechnika Warszawska pozyskała z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 59,5 mln zł dofinansowania na realizację projektu pt. „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW” (CZIiTT PW)”.

15 listopada 2012 r. umowę o dofinansowanie projektu podpisali Rektor Politechniki Warszawskiej – prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, reprezentujący województwo mazowieckie Marszałek – Adam Struzik oraz członek zarządu województwa – Wiesław Raboszuk. Umowa  została podpisana w trakcie „III Forum Open Days Mazowsze”.

Celem Projektu było utworzenie „Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej”, którego zadaniem jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej w zakresie procesów komercjalizacji i transferu technologii.

Działalność CZIiTT PW obejmuje swoim zakresem całą sferę związaną z procesem innowacji – począwszy od identyfikowania innowacyjnych efektów prac badawczych prowadzonych przez Politechnikę Warszawską oraz inne jednostki naukowe z regionu Mazowsza, poprzez opracowywanie nowych rozwiązań z zakresu transferu technologii i zarządzania innowacjami, a skończywszy na działaniach promocyjnych wiedzy w tym zakresie.


SAMSUNG CSC

Zakres rzeczowy Projektu obejmował budowę i wyposażenie siedziby Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii na działce Politechniki Warszawskiej zlokalizowanej przy al. Armii Ludowej (obecnie ul. Rektorska 4) pomiędzy gmachem Wydziału Inżynierii Lądowej, a budynkiem biurowym Focus. Centrum jest budynkiem sześciokondygnacyjnym o pow. 12 tys. m2.

W budynku zlokalizowane są laboratoria badawcze z zakresu zarządzania i organizacji procesów innowacyjnych oraz zagadnień związanych z transferem technologii. Laboratoria oraz infrastruktura towarzysząca, które powstały w wyniku realizacji Projektu, tworzą platformę współpracy pomiędzy przedsiębiorcami oraz sferą B+R, co przyczyni się do zwiększenia transferu wiedzy i technologii do gospodarki.


Finansowanie Projektu:

  • Całkowita wartość Projektu: 74 734 253,24 zł
    • Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 59 500 000,00 zł
    • Wkład własny rzeczowy w formie nieruchomości: 7 000 000,00 zł
    • Wkład własny pieniężny: 8 234 253,24 zł

IMG_5171