SAMSUNG CSC

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej jest jednym z ważniejszych ośrodków na Mazowszu wspierających transfer technologii i zarządzanie innowacjami, a także prowadzącym projekty badawcze i wdrożeniowe w dziedzinach technicznych.

Są one realizowane przy wykorzystaniu potencjału Politechniki Warszawskiej w obszarach projektów naukowych i badawczo-rozwojowych, jak również obejmujących swoim zasięgiem współpracę z otoczeniem uczelni i środowiskami biznesowymi.


Centrum powstało w połączeniu Biura Rozwoju i Projektów Strategicznych Politechniki, zajmującego się strategicznymi projektami Politechniki Warszawskiej realizowanymi z funduszy strukturalnych oraz Biura ds. projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej” – największego w Polsce programu unijnego mającego na celu poprawę jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Politechniki Warszawskiej do potrzeb rynku pracy, wzmacniając ośrodek o nowe kompetencje.

Budowa Centrum była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków krajowych.


Short movie about Center for Innovation and Transfer Technology Management