Możliwości finansowania start-upów ze środków unijnych – szkolenie

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców oraz osób planujących założyć firmy, które chciałyby pozyskać dofinansowanie ze środków unijnych, w szczególności w ramach POIR oraz RPO WM.

Udział bezpłatny dla wszystkich zainteresowanych.

Formularz rejestracyjny>>

Kiedy? 22 maja 2018 r.; godz. 14.00-16.00
Gdzie? CZIiTT PW, ul Rektorska 4, Warszawa, sala 5.01

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

  • gdzie szukać informacji o programach i naborach;
  • jak sprawdzić do kogo i na realizację, jakich działań kierowane jest wsparcie,
  • jakie nabory planowane są w najbliższej przyszłości.

Szkolenie obejmuje w szczególności takie zagadnienia, jak:

Jak czytać harmonogram naborów?

  •  Jak czytać informacje dotyczące dofinansowania dotyczące beneficjenta intensywności wsparcia, rodzaju wsparcia?
  • Gdzie szukać informacji o naborach?
  • Nabory planowane w 2018 roku na działalność B+R, internacjonalizację, doradztwo prorozwojowe i proinnowacyjne.

Szkolenie poprowadzi Agnieszka Banrowska

Od ponad 10 lat pracuje na pograniczu biznesu i nauki, zajmując się innowacjami, transferem technologii i komercjalizacją. W latach 2007-2012 jako pracownik norweskiej jednostki badawczej SINTEF odpowiadała za kluczowe projekty dla terenu Polski, Rumunii, Serbii, Ukrainy i Litwy. W ramach projektu Joint Applied Research & Economic Cooperation (JAREC Kharkiv-Norway) uczestniczyła w przeglądzie 100 propozycji projektów innowacyjnych przygotowanych przez ukraińskie uniwersytety oraz instytuty badawcze. W latach 2012-2013 współpracowała z Wydziałem IŚ PW w zakresie oceny potencjału aplikacyjnego wybranych technologii i identyfikacji możliwych źródeł finansowania. Następnie wspierała prorozwojowe i proinnowacyjne działania podmiotów korzystających ze wsparcia Fundacji CI FIRE.
Agnieszka Banrowska posiada doświadczenie w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie, opracowaniu analiz rynków, strategii, planów wdrażania produktów na rynek. Prowadzi również szkolenia i warsztaty z obszaru budowania strategii, rozwoju produktów czy pozyskiwania środków finansowych. Jest absolwentką Programu TOP 500 Innovators, w ramach którego odbyła dwumiesięczny staż na Uniwersytecie Stanforda w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji wyników badań.