Site Loader
KONTAKT
ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa

Tytuł badania: Monitoring trendów edukacyjnych – Jak kształcić na potrzeby gospodarki opartej na innowacjach?

 

Zamawiający: Politechnika Warszawska. Raport stanowi część badań „Analiza potrzeb i oczekiwań pracodawców absolwentów Politechniki Warszawskiej” realizowanych w ramach projektu „NERW 2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Cel:  identyfikacja kierunków rozwoju kształcenia na Politechnice Warszawskiej w kontekście potrzeb gospodarki opartej na innowacjach. W cel główny badania wpisują się trzy cele szczegółowe:

CS1. Identyfikacja specyfiki gospodarki opartej na wiedzy (definicja, charakterystyka).

CS2. Identyfikacja trendów edukacyjnych w szkolnictwie wyższym w zakresie wdrażania nowoczesnych metod kształcenia na uczelniach badawczych.

CS3. Identyfikacja kierunków rozwoju kształcenia na Politechnice Warszawskiej: sformułowanie zaleceń.

 

Rezultat: W raporcie dokonano przeglądu praktyk  22 uczelni Europy i USA:

Aalborg Universitet (AAU), Dania

Aalto University, Finlandia

Maastricht University, Holandia

Universiteit Twente, Holandia

Technische Universitaet Berlin (TU Berlin), Niemcy

Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH Aachen), Niemcy

Technische Universität Dresden, Niemcy

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Niemcy

Politecnico di Milano (PoliMi), Włochy

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), Norwegia

Chalmers Tekniska Hoegskola, Szwecja

University College London (UCL), Wielka Brytania

Leeds University, Wielka Brytania

Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA

California Institute of Technology (Caltech), USA

W raporcie omówiono najciekawsze z perspektywy uczelni technicznej oraz uczelni badawczej innowacyjne formy kształcenia: problem-based learning, research-based learning, formy zdalne i mieszane (blended learning) a także inne formy, jak np. flipped classrom, wirtualne laboratorium, aplikacje, gry symulacyjne, filmy decyzyjne , a także przykłady stosowania otwartych zasobów (tj. otwarty dostęp do źródeł umożliwiających samodzielną naukę, często również osobom spoza uczelni).

W nowoczesnych formach kształcenia istotna jest nie tyle metodyka ale cały ekosystem: od współpracy z partnerami otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni, przez wsparcie kadry (merytoryczne w rozwoju nowych metodyk, techniczne w praktycznej ich realizacji), rozbudowy przestrzeni edukacyjnej wspierającej realizację innowacyjnych metod oraz badania i analizy prowadzone przez uczelnie nt. skuteczności prac (ewaluacje) oraz potrzeb i oczekiwań partnerów uczelni.

 

Kliknij na okładkę, aby otworzyć publikację.

 

Post Author: Marcin Karolak