Zespół

Michał Gajda – kierownik Działu Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców

Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydziału Mechatroniki, kierunek: mechanika i budowa maszyn. Obecnie doktorantem na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Obszar zainteresowań badawczych to współpraca nauki z biznesem w szczególności w oparciu o otwarte innowacje. Posiada wieloletnie doświadczenie w działalności organizacji studenckich i doktoranckich, a także w organizacjach pozarządowych. Organizator konferencji, twórca i koordynator kilkunastu projektów od lokalnych do międzynarodowych z doświadczeniem w pozyskiwaniu i rozliczaniem krajowych środków grantowych.

Kontakt:

michal.gajda@pw.edu.pl
tel. 22 234 14 25, pok. 3.02


mgr Urszula Szczepankowska-Bednarek – specjalista ds. badań i projektów

Ekspertka społeczno-obyczajowa. Socjolożka i antropolożka, doktorantka w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz absolwentka studiów podyplomowych z zarządzania projektami na Wydziale Zarządzania UW, badaczka terenowa, autorka i współautorka publikacji naukowych aktywnie uczestnicząca w konferencjach krajowych i zagranicznych, w tym prowadząc na nich sesje plenarne. Członkini Socjologicznych Towarzystw Międzynarodowych ESA i ISA, a także Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Stypendystka rządu włoskiego. Aktualnie przygotowuje doktorat, a także pracuje badawczo w projekcie Ministerstwa Rozwoju, Human Smart Cities. Inteligentne miasto współtworzone przez mieszkańców. W warszawskim Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii należącym do struktur Politechniki Warszawskiej współtworzy Dział Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców, gdzie między innymi zajmuje się nowoczesnymi formami kształcenia.

Kontakt:

urszula.szczepankowska@pw.edu.pl
tel. 22 234 14 24, pok. 3.06


mgr inż. Agata Żak – specjalista ds. badań i projektów

Absolwentka Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, architekt krajobrazu, skończyła studia podyplomowe z Ochrony Własności Intelektualnej na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.  Współpracuje z instytucjami otoczenia biznesu nad budowaniem relacji nauka-administracja-biznes. Absolwentka programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: TOP 500 Innovators, odbyła staż  na Uniwersytecie Stanforda, gdzie poznała narzędzia Design Thinking, Lean, Business Model Canvas i wiele innych narzędzi pomocnych w budowaniu przedsiębiorczości, umiejętności pracy w interdyscyplinarnych zespołach, podnoszenia kompetencji, planowania i wdrażania strategii.

Kontakt:

agata.zak@pw.edu.pl
t
el. 22 234 14 24, pok. 3.06


mgr inż. Joanna Żebrowska – starszy referent ds. administracyjnych

Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Wydziału Nauk o Zwierzętach na kierunku Zootechnika. Dotychczas związana z Amrest Holdings SE., gdzie jako Facility Manager zdobywała doświadczenie w zakresie zarządzania finansami i zasobami ludzkimi. W Dziale Rozwoju Innowacji Młodych Naukowców CZIiTT zajmuje się sprawami administracyjnymi.  

 

 

 

Kontakt:

joanna.zebrowska@pw.edu.pl
tel. 22 234 14 25, pok. 3.02


mgr inż. Zygmunt Skiba – specjalista ds. technicznych

Jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki Politechniki Warszawskiej w specjalności: przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej. Zdobył szerokie doświadczenie praktyczne projektując, realizując, utrzymując sprawność i unowocześniając liczne obiekty budowlane, instalacje przemysłowe i linie produkcyjne. Z powodzeniem wprowadził wiele modernizacji w obiektach przemysłowych i komercyjnych, podnosząc ich efektywność energetyczną. Współtworzył cykl szkoleń dla MŚP wskazujący możliwości i dostępne w tym zakresie technologie. Stworzył StartUp Eco Power Solutions w AIP przy PW, który wielu podmiotom gospodarczym pomógł w racjonalizacji wykorzystania energii z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych.

 

Kontakt:

zygmunt.skiba@pw.edu.pl
tel. 22 234 14 25, pok. 3.03