Zespół

zdjęcie pracownika

dr inż. Kinga Kurowska-Wilczyńska – kierownik Działu Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców (urlop rodzicielski)

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Absolwentka Politechniki Warszawskiej, kierunków: automatyka i robotyka oraz zarządzanie i marketing. Zawodowo i naukowo zajmuje się zarządzaniem w szkolnictwie wyższym, studiami doktoranckimi, nowoczesnymi formami kształcenia, edukacją pozaformalną i nieformalną. Za główny cel stawia sobie zmianę systemu kształcenia na Politechnice Warszawskiej. Wraz z Zespołem Rektorskim INFOX (ds. innowacyjnych form kształcenia), któremu przewodniczy, wdraża zajęcia z Kreatywnego Semestru Projektowego.

Kontakt:

kinga.kurowska@pw.edu.pl
tel. 22 234 14 26, pok. 3.05


Michał Gajda – specjalista ds. badań i projektów

Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydziału Mechatroniki, kierunek: mechanika i budowa maszyn. Obecnie doktorantem na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Obszar zainteresowań badawczych to współpraca nauki z biznesem w szczególności w oparciu o otwarte innowacje. Posiada wieloletnie doświadczenie w działalności organizacji studenckich i doktoranckich, a także w organizacjach pozarządowych. Organizator konferencji, twórca i koordynator kilkunastu projektów od lokalnych do międzynarodowych z doświadczeniem w pozyskiwaniu i rozliczaniem krajowych środków grantowych.

Kontakt:

michal.gajda@pw.edu.pl
tel. 22 234 14 25, pok. 3.02


mgr inż. Agata Żak – specjalista ds. badań i projektów

Absolwentka Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, architekt krajobrazu, skończyła studia podyplomowe z Ochrony Własności Intelektualnej na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.  Współpracuje z instytucjami otoczenia biznesu nad budowaniem relacji nauka-administracja-biznes. Absolwentka programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: TOP 500 Innovators, odbyła staż  na Uniwersytecie Stanforda, gdzie poznała narzędzia Design Thinking, Lean, Business Model Canvas i wiele innych narzędzi pomocnych w budowaniu przedsiębiorczości, umiejętności pracy w interdyscyplinarnych zespołach, podnoszenia kompetencji, planowania i wdrażania strategii.

Kontakt:

agata.zak@pw.edu.pl
t
el. 22 234 14 25, pok. 3.02


Michał Gąsior – Samodzielny referent ds. technicznych

Student Politechniki Warszawskiej.
Członek kilku kół naukowych i organizacji studenckich. Organizator konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym.
W pracy naukowej zajmował się bioinspirowanymi nanomateriałami, katalizatorami m.in. dla przemysłu farmaceutycznego, poszukiwaniem nowych leków kardiologicznych, zastosowaniem sztucznej inteligencji w projektowaniu dróg syntezy związków organicznych oraz konstruowaniem robotów dla automatyki laboratoryjnej.

Kontakt:

michal.gasior@pw.edu.pl
tel. 22 234 14 25, pok. 3.03