Dział Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców

Kim jesteśmy?

Nasz zespół tworzą młodzi, pełni pasji i energii studenci, doktoranci i naukowcy z Politechniki Warszawskiej, współpracujący z Radą Kół Naukowych PW, Samorządem Studentów PW oraz Radą Doktorantów PW.

DRIMn stworzył ofertę dla najbardziej aktywnych i dynamicznych przedstawicieli świata młodej nauki PW zainteresowanych rozwojem innowacji. Gwarantujemy warunki pobudzające kreatywność, przedsiębiorczość oraz budowanie networkingu. W ten sposób umożliwiamy wszystkim chętnym rozpoczęcie współpracy ze światem biznesu.


DRIMn