Logo HR Excellence in Research – trwa badanie doktorantów PW

Do 15 października doktorantki i doktoranci Politechniki Warszawskiej mogą podzielić się swoimi opiniami w zakresie warunków pracy naukowców oraz rekomendacji zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie rekrutacji pracowników naukowych.

Badanie realizowane przez nasz Dział Badań i Analiz w ramach prac Zespołu rektorskiego ds. wdrożenia w zasad Europejskiej Karty Naukowca w PW. Udział w badaniu jest możliwy do 15 października 2018.

Posiadanie wyróżnienia Excellence in Research, oznacza nie tylko prestiż dla jednostki naukowej jako instytucji stwarzającej naukowcom najlepsze i zgodne  z europejskimi standardami warunki przy realizacji działalności naukowej i badawczo rozwojowej (B+R) ale także premiowanie jednostki naukowej w krajowych i międzynarodowych konkursach grantowych.

Więcej informacji: https://www.znn.pw.edu.pl/Wyroznienie-HR