LegalTech Polska #2 – podsumowanie

22 czerwca 2017 r. odbyło się już drugie spotkanie z cyklu LegalTech organizowane przez Dział Badań i Analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Podczas seminarium poruszono kwestie elektronicznych systemów informacji prawnej oraz ich przyszłości i możliwych kierunkach rozwoju. Dyskutowano również o sztucznej inteligencji oraz o tym, kto ponosi odpowiedzialność w świetle prawa za dzieła utworzone przez maszyny. Zdecydowano się również podjąć temat technologii blockchain w usługach prawnych. Dyskutowano o tym, czy programowanie może być przydatne dla prawnika. Swoimi doświadczeniami i wiedzą podzielili się prelegenci:

  • dr hab. Przemysław Polański – twórca architektury programu Legalis
  • dr Ireneusz Matusiak – radca prawny, Prezes Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT i Arbiter Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej
  • Karolina Gałęzowska – prawnik z Wierzbowski Eversheds Sutherland, która opowiedziała o swojej przygodzie z programowaniem w Python
  • radca prawny Justyna Matuszak-Leśny, LL.M. (Informationsrecht), partner kancelarii esb Rechtsaenwalte w Stuttgarcie – specjalizuje się w prawie nowych technologii

Inicjatorem spotkania LegalTech był Tomasz Zalewski – partner w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland. Kieruje zespołami własności intelektualnej i e-biznesu oraz zamówień publicznych.

Poniżej zamieszczamy prezentacje naszych prelegentów>>

Dehumanizacja prawa autorskiego (dr Ireneusz Matusiak)

Przyszłość systemów informacji prawnej oraz Programowanie a prawo (dr hab. Przemysław Polański)

Programowanie dla prawników (Karolina Gałęzowska)

Blockchain w usługach prawnych – rewolucja czy ewolucja?  Justyna Matuszak-Leśny