Site Loader
KONTAKT
ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społeczności akademickiej Politechniki Warszawskiej, Dział Badań i Analiz CZIiTT PW podjął się zadania opracowania katalogu promującego zespoły prowadzące prace B+R na Politechnice Warszawskiej. Katalog usług B+R skierowany jest przede wszystkim do przedstawicieli biznesu pragnących nawiązać współpracę z Uczelnią w tym zakresie.

Prace nad opracowaniem katalogu cały czas trwają (jesteśmy w trakcie konsultacji opracowań przygotowanych dla zespołów nadesłanych przez poszczególne Wydziały), chcemy jednak poinformować, że zakończyliśmy właśnie prace nad pierwszym z nich – katalogiem Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska!

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym przedstawicielom Zespołów oraz Władzom Wydziałów za zaangażowanie i poświęcony czas przeznaczony na konsultowanie tego opracowania.  Mamy nadzieję, że prezentowany materiał przyczyni się do popularyzacji informacji o zakresie działalności badawczej zespołów PW oraz promocji oferowanych usług badawczych.  (Klaudyna Nowińska)

KATALOG WYDZIAŁU IBHIS

 

 

Post Author: Tomasz Turzyński