Intensywny Design Thinking Week w CZIiTT PW

Moderatorzy Design Thinking z Działu Badań i Analiz CZIiTT PW przeprowadzili cykl warsztatów w ramach ogólnopolskiego tygodnia Design Thinking Week, przekazali  podczas nich praktyczną  wiedzę z zakresu skutecznego wykorzystania metodyki DT. Spotkania trwały łącznie około 10 godzin, a wzięło w nich  udział kilkudziesięciu uczestników,.

Katarzyna Modrzejewska i Paweł Huras opowiadali o skutecznym kreowaniu persony. Persona jest fundamentem procesu Design Thinking – tylko dzięki dobrze określonym cechom grupy docelowej możliwe jest opracowanie użytecznych rozwiązań. Drugi warsztat Katarzyny i Pawła dotyczył praktycznej wiedzy z zakresu efektywnego tworzenia innowacji.

Mateusz Kałamarz i Paweł Huras szkolili z metod twórczego myślenia o problemach oraz tworzenia nowych pomysłów, dzięki czemu uczestnicy poznali kilkanaście metod generowania pomysłów innych niż burza mózgów.

Design Thinking Week odbywa co roku w Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu i Warszawie. Tegoroczna edycja trwała od 12 do 18 listopada. Dziękujemy wszystkim za obecność!

Dział Badań i Analiz CZIiTT PW wykorzystuje Design Thinking w badaniach, sprawdź ofertę DBA: https://www.cziitt.pw.edu.pl/dzial-badan-i-analiz/oferta_dba/metody-i-narzedzia-badawcze/design-thinking-w-badaniach-spolecznych/