Mam firmę

Inkubacja

Szukasz środowiska stworzonego do prowadzenia innowacyjnego biznesu? Masz pierwszych klientów, a firma działa nie dłużej niż dwa lata? Obawiasz się ryzyka związanego z innowacyjnością firmy? Potrzebujesz doradztwa związanego z komercjalizacją, zdobywaniem nowych rynków itp.? Bliskość uczelni i środowiska akademickiego jest warunkiem sukcesu na początku działalności Twojej firmy?

Skorzystaj z oferty Inkubatora.

Proponujemy maksymalnie dwuletni program inkubacji, skierowany do firm technologicznych, start-upów oraz firm istotnych dla rozwoju ekosystemu innowacji Politechniki Warszawskiej. W ramach inkubacji otrzymasz pomoc w rozwoju firm, budowie rynków na usługi i produkty, pozyskaniu finansowania koniecznego do dalszego rozwoju.

Program zawiera:

  • biuro na 2 piętrze CZIiTT PW;
  • usługi eksperckie (w ramach określonych w pakiecie);
  • możliwość udziału w popołudniowych zajęciach warsztatowych;
  • opcja umieszczenia podstawowych informacji o firmie na stronie internetowej CZIiTT PW;
  • dostęp do internetu;
  • usługa ksero (w ramach określonych w pakiecie);
  • korzystanie z sal spotkań (jw.);
  • możliwość korzystania z parkingu podziemnego;
  • dostęp do wiedzy;
  • możliwość udziału w wydarzeniach ININ/CZIiTT PW.

Dyrektor Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej ogłasza otwarty nabór lokatorów Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej.

Celem naboru jest wybór podmiotów, którym zostanie udzielone wsparcie w ramach Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej.

Formularze zgłoszeniowe wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w siedzibie Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa, Sekretariat ogólny, parter lub w wersji elektronicznej na adres e-mailowy:
inkubator.cziitt@pw.edu.pl.

Więcej informacji>>

Dołącz do nas.


Więcej informacji:

Łukasz Sztern
inkubator.cziitt@pw.edu.pl
tel.: 22 234 14 30