Zespół

Łukasz Sztern

Od 2016 r. pracuje nad rozwojem Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej, który ma za zadanie wzmacniać społeczność akademicką i młodych przedsiębiorców w Warszawie poprzez dostarczenie im kompleksowej oferty usług, pozwalających na weryfikację, rozwój i skalowanie pomysłów biznesowych i firmy typu start-up.

Wcześniej jako pracownik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości koordynował działania i przedsięwzięcia PARP mające na celu wzmocnienie kompetencji pracowników ośrodków innowacji pn. „Skuteczne otoczenie innowacyjnego biznesu”. Realizował działania analityczne dotyczące działalności i efektywności IOB – takie jak Benchmarking Parków Technologicznych. Ze strony PARP współpracował z zespołem redakcyjnym raportu „Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce”. Był pomysłodawcą i nadzorował inicjatywy dotyczące budowania standardów zarządzania ośrodkami innowacji oraz jednolitą metodologią badania potrzeb i monitorowania satysfakcji klientów IOB.

Kontakt:
lukasz.sztern@pw.edu.pl
tel. 22 234 14 72, pok. 2.06


Michał Chmielecki

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania jakością (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Certyfikowany Audytor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania. W Biurze ds. Rozwoju i Projektów Strategicznych Politechniki Warszawskiej odpowiadał za przygotowanie, realizację, rozliczenia i sprawozdawczość projektów UE.

Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu, koordynowaniu, realizacji i kontroli projektów współfinansowanych z UE, a także w kompleksowych audytach działalności operacyjnej przedsiębiorstw w zakresie badań celowości procedur, określania mechanizmów kontrolnych i systemu kluczowych wskaźników zarządzania. Brał udział w ocenie poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstw w celu redukcji kosztów, poprawy przepływu informacji oraz optymalizacji poziomu operacyjnego.

Kontakt:
michal.chmielecki@pw.edu.pl
tel. 22 234 14 30, pok. 2.05


Aleksandra Pastusiak 

Absolwentka Public Relations na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła kursy dotyczące zarządzania projektami oraz zarządzania ryzykiem – MoR® (certyfikat Prince2, AgilePM) oraz szkolenia dot. komercjalizacji, transferu technologii, modeli biznesowych, Customer Development itp.

W Inkubatorze Innowacyjności Politechniki Warszawskiej od 3 lat zajmuje się koordynacją programów preinkubacji, nastawionych na wspieranie zespołów projektowych rozwijających swój pomysł na biznes, promocją oraz organizacją wydarzeń. Prowadzi także warsztaty z modeli biznesowych oraz konsultuje pomysły biznesowe i wspiera zespoły w pracy nad rozwojem projektów.Posiada 4-letnie doświadczenie dziennikarskie oraz kilkunastoletnie w obszarze Public Relations (sektor: kultura, edukacja, innowacje).

Zainteresowania: zwinne zarządzanie, modele biznesowe, innowacje w medycynie oraz grafika komputerowa (skład tekstów, typografia).

Kontakt:
aleksandra.pastusiak@pw.edu.pl
tel. 22 234 14 30, pok. 2.05


Milena Szymańska

Absolwentka politologii w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskich oraz pedagogiki na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.

W Inkubatorze odpowiada za realizację dwóch programów preinkubacyjnych: NERW „Od pomysłu do projektu biznesowego” oraz 3 Misja Uczelni „Preinkubacja – szybki start dla przedsiębiorczych”.

Zainteresowania: UX/UI, modele biznesowe oraz grafika.

Kontakt:
milena.szymanska@pw.edu.pl
tel. 22 234 14 30, pok. 2.05


Jarosław Chojecki

Socjolog, badacz społeczny i marketingowy, analityk. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, doktorant w Szkole Głównej Handlowej.

Zajmował się badaniami i analizami dotyczącymi wpływu interwencji na zmiany w funkcjonowaniu i zarządzaniu instytucji oraz firm. Ponadto prowadził badania w takich obszarach jak: szeroko rozumiana edukacja obejmująca szkolnictwo wyższe, rynek pracy, konsultacje społeczne, ekonomia społeczna, zagadnienia związane z równością płci czy starzeniem się społeczeństwa. Prowadzone badania marketingowe dotyczyły głównie: postrzegania produktu (marki), analiz potencjału rynkowego (w tym segmentacja i badania cenowe), komunikacji z klientami (w tym reklamy). Ostatnio głównym obszarem zainteresowań stały się kwestie związane z gotowością pomysłów do komercjalizacji, innowacyjnością (poziomami gotowości technologicznej – TRL), rozwojem przedsiębiorczości (w tym w ramach procesu preinkubacji i inkubacji) oraz badaniem losu absolwentów uczelni, relacjami nauki i biznesu (transferu wiedzy). W ramach pracy w Inkubatorze rozwija współpracę z lokatorami ININ, specjalizuje się w Customer Development.

Kontakt:
jaroslaw.chojecki@pw.edu.pl
tel. 22 234 14 30, pok. 2.05