Zespół

Łukasz Sztern  specjalista ds. badań i Inkubatora

Od 2016 r. pracuje nad rozwojem Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej, który ma za zadanie wzmacniać społeczność akademicką i młodych przedsiębiorców w Warszawie poprzez dostarczenie im kompleksowej oferty usług, pozwalających na weryfikację, rozwój i skalowanie pomysłów biznesowych i firmy typu start-up.

Wcześniej jako pracownik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości koordynował działania i przedsięwzięcia PARP mające na celu wzmocnienie kompetencji pracowników ośrodków innowacji pn. „Skuteczne otoczenie innowacyjnego biznesu”. Realizował działania analityczne dotyczące działalności i efektywności IOB – takie jak Benchmarking Parków Technologicznych. Ze strony PARP współpracował z zespołem redakcyjnym raportu „Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce”. Był pomysłodawcą i nadzorował inicjatywy dotyczące budowania standardów zarządzania ośrodkami innowacji oraz jednolitą metodologią badania potrzeb i monitorowania satysfakcji klientów IOB.

Kontakt:

lukasz.sztern@pw.edu.pl
tel. 22 234 14 72, pok. 2.30


Michał Chmielecki specjalista ds. Inkubatora

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania jakością (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Certyfikowany Audytor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania. W Biurze ds. Rozwoju i Projektów Strategicznych Politechniki Warszawskiej odpowiadał za przygotowanie, realizację, rozliczenia i sprawozdawczość projektów UE.

Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu, koordynowaniu, realizacji i kontroli projektów współfinansowanych z UE, a także w kompleksowych audytach działalności operacyjnej przedsiębiorstw w zakresie badań celowości procedur, określania mechanizmów kontrolnych i systemu kluczowych wskaźników zarządzania. Brał udział w ocenie poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstw w celu redukcji kosztów, poprawy przepływu informacji oraz optymalizacji poziomu operacyjnego.

Kontakt:

michal.chmielecki@pw.edu.pl
tel. 22 234 14 30, pok. 2.29


Aleksandra Pastusiak – specjalista ds. Inkubatora

Absolwentka filologii polskiej na Wydziale Filologicznym (specjalizacja: edytorstwo) oraz studiów podyplomowych – Public Relations na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła kursy dotyczące redakcji merytorycznej w Polskim Towarzystwie Wydawców Książek. Posiada 4-letnie doświadczenie dziennikarskie oraz 7-letnie w obszarze promocji (sektor: kultura, edukacja). Zainteresowana grafiką komputerową (skład tekstów, typografia) oraz szeroko rozumianym designem.

Kontakt:

aleksandra.pastusiak@pw.edu.pl
tel. 22 234 14 30, pok. 2.29