Firmy w Inkubatorze

Micoramp Solutions www.microamp-solutions.com

Spółkę tworzy grupa absolwentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.  

Microamp Solutions to spółka „deeptech” działająca w sektorze wysoko zaawansowanych technologii telekomunikacyjnych. Zajmuje się rozwojem i wdrażaniem interfejsów radiowych (RF) dla sieci 5G i systemów komunikacji bezprzewodowej. Oferta spółki opiera się na szerokiej gamie usług projektowania kluczowych komponentów bezprzewodowych urządzeń nadawczo-odbiorczych, tj. wzmacniacze mocy, moduły RF czy transceiver’y pracujące w paśmie fal milimetrowych. Microamp Solutions obecnie realizuje dwa projekty badawczo-rozwojowe dotyczące rozwoju układów nadawczo-odbiorczych dla sieci 5G, tzw. 5G New Radio. Pierwszy projekt dotyczy rozwoju samych wzmacniaczy mikrofalowych, a drugi modułów RF oraz transceiver’ów dla sieci 5G. Układy pracują w paśmie fal milimetrowych (28 GHz).  

Firma Microamp Solutions powstała jako odpowiedź na potrzebę tworzenia nowych rozwiązań dla sieci 5G oraz brak zaplecza technologicznego w branży RF m.in. w Polsce. Jest to jedyna firma w Europie Środkowo-Wschodniej zajmująca się rozwojem nowoczesnych układów RF do zastosowań komercyjnych w sieciach bezprzewodowych w tym sieciach komórkowych 5. generacji.


XY-Sensing www.xysensing.com

Firma XY-Sensing została stworzona przez pracowników Politechniki Warszawskiej z dużym doświadczeniem w technologii radarowej. 

Misją XY-Sensing jest dostarczanie wysokopoziomowych rozwiązań w szeroko rozumianej technologii czujników mikrofalowych. Doświadczenie pracowników XY-Sensing w opracowywaniu zaawansowanych technik przetwarzania sygnałów radarowych obejmuje radary obrazowe, np. radary z syntetyczną aperturą, radary dozorowania i śledzenia, radary pasywne i radary szumowe. Pracownicy XY-Sensing mają ponad 30-letnie doświadczenie w opracowywaniu metod cyfrowego przetwarzania sygnałów w dziedzinie radarów i telekomunikacji. Główne produkty firmy: 

  • XY-DemoRad to nowoczesne rozwiązanie miniaturowego, kompaktowego radaru. Ten autonomiczny radar przeznaczony jest do wykrywania obiektów na odległościach od 30 do 200 m (w zależności od trybu pracy) w każdych warunkach atmosferycznych, w dzień czy w nocy. Tak małe i kompaktowe urządzenie może być zamontowane na niemal dowolnym nośniku od samochodu do drona, śmigłowca czy samolotu, zwiększając tym samym spektrum zastosowań i dostępność obszaru rozpoznania.  
  • XY-SAR Sensor to najnowocześniejsze rozwiązanie w swojej klasie radaru zobrazowania powierzchni ziemi oraz obiektów prowadzone niezależnie od warunków atmosferycznych oraz pory doby i roku. Rozwiązanie to gwarantuje bardzo znaczącą rozdzielczość i rozróżnialność obiektów sięgającą nawet 15 cm, co pozwala na szerokie spektrum zastosowań obejmującą m.in. porównanie zmian otoczenia wykorzystywane w rolnictwie czy leśnictwie, budowania elektronicznego zobrazowania obiektów i obszarów w krótkim czasie, które mogą tworzyć mapę do dalszych obróbek 3D, czy planowania przestrzennego.  
  • XY-Active Echo to wysublimowane, niewielkie urządzenie przeznaczone do kalibracji stacji radarowych. Zakres pracy umożliwia sprawdzenie poprawności działania stacji radiolokacyjnej w każdym zakresie długości fal od VHF do X. 

 

 

 


The Code9

Spółka The Code9 tworzy zaawansowane narzędzie analityczne w zakresie sprzedaży i dystrybucji produktów oraz usług na rynku e-commerce pod nazwą handlową AISELL. Producent lub dystrybutor może oprogramowanie synergicznie integrować z  istniejącymi już własnymi kanałami e-commerce jak również korzystać z niego, wykorzystując wybrane obce kanały sprzedażowe, posiadając jedynie produkt lub usługę.

Dzięki wykorzystaniu wielu synergicznych algorytmów AI opartych między innymi o Natural Language Processing (NLP), tj. interdyscyplinarną dziedzinę łączącą zagadnienia sztucznej inteligencji i językoznawstwa umożliwiającą przeprowadzenie badań rynku dla zdefiniowanego produktu lub usługi opartych o autorską sieć crawlerów, możliwe jest szczegółowe zdefiniowanie:

  • ceny produktu, łącznie z oszacowaniem wartości jej dystrybucyjnych elementów składowych;
  • optymalnego miejsca sprzedaży produktu w danym czasie, łącznie ze zdefiniowaniem targetu oraz timingu sprzedażowego, wykorzystując szczegółową analizę kanałów komunikacji klienta w szczególności social media;
  • przewidzenie możliwych ścieżek rozwoju produktu w szczególności kolejne optymalne kanały dotarcia do zdefiniowanych już targetów.

#narzedzieanalityczne #sztucznainteligencja #jezykoznawstwo


MeWheel

MeWheel wyrównuje szanse i umożliwia szersze uczestnictwo osób z niepełnosprawnością ruchową w życiu społecznym. Tworzy najprostszy, funkcjonalny i estetyczny napęd, umożliwiający zasilenie dowolnego wózka manualnego. Napęd ten jest urządzeniem medycznym pozwalającym kompensować ograniczenia funkcjonalne w zakresie mobilności. Użytkownicy MeWheel mogą podróżować dalej i samodzielnie docierać w miejsca wcześniej trudno dla nich dostępne. Osoby z niepełnosprawnością poruszające się na manualnych wózkach inwalidzkich z czasem nabywają schorzeń dłoni i rąk, na skutek przeciążeń. Napęd elektryczny MeWheel pozwoli im uniknąć tego zagrożenia. Wykorzystywane są i rozwijane współczesne technologie elektro-mobilności do zasilenia najbardziej osobistego pojazdu na świecie – wózka inwalidzkiego. Każdy może poczuć wiatr we włosach! Partnerami projektu umożliwiającymi jego realizację są: Fundusz LSI oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

#elektromobilność #dostępność #urządzeniamedyczne #wiatrwewłosach


Autonomy Now

Spółka Autonomy Now zajmuje się systemami autonomicznymi w pojazdach ciężarowych i autobusach miejskich. Zaawansowane Systemy ADAS poziomu 2 rozpoznają pieszych i rowerzystów wokół pojazdu oraz umożliwiają ostrzeganie kierowcy przed zagrożeniami takimi jak zbyt niskie wiadukty i tunele. Spółka rozwija także technologie związane z automatycznym ładowaniem pojazdów elektrycznych za pomocą pantografów.


NanoStal www.nanostal.com

Spółka NanoStal dostarcza innowacyjne rozwiązania technologiczne w zakresie obróbki cieplnej stali. Technologie te prowadzą do wytworzenia nanokrystalicznej struktury wielofazowej w stali, co umożliwia osiągnięcie korzystnego kompromisu pomiędzy dużą wytrzymałością a plastycznością materiału przy minimalizacji odkształceń hartowniczych. Technologie spółki NanoStal pozwalają na wydłużenie żywotności elementów stalowych, zmniejszenie ich masy, obniżenie kosztów produkcji oraz stworzenie oryginalnych rozwiązań niemożliwych do wykonania przy zastosowaniu konwencjonalnych technologii obróbki cieplnej stali.

Zespół NanoStal zapewnia specjalistyczne usługi w zakresie badań i ekspertyz materiałowych. Ponadto, opracowuje parametry innowacyjnych procesów obróbki cieplnej, jak również konwencjonalnych zabiegów cieplnych, takich jak: hartowanie, ulepszanie cieplne stali, itp.

#stalenanokrystaliczne #nanostrukturyzcja #stalewielofazowe #przemianyfazowewstalach #ciągliwestalewysokowytrzymałe #obróbkacieplnastali #hartowanie #azotowanie #nawęglanie #inżynieriapowierzchni


EduRoCo

EduRoCo sp. z o.o. została założona z myślą opracowywania produktów i usług edukacyjnych na bazie prac B+R. Spółkę EduRoCo wyróżniają na tle konkurencji: dorobek, kompetencje i osiągnięcia zespołu stojącego za stworzeniem tego start-upu oraz przyjęta misja firmy. Chcemy podnosić jakość polskiej edukacji dzięki wykorzystaniu najnowszych osiągnięć technologicznych, które też sami kreujemy.

Wśród założycieli EduRoCo są: pomysłodawcy i twórcy pierwszego w historii Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP robota społecznego, naukowcy z wieloletnim stażem działający w obszarze nauk technicznych oraz założycielka i dyrektor szkoły Edison – przedszkola Magic Fish – jednej z najnowocześniejszych placówek edukacyjnych w Polsce pod względem myśli pedagogicznej.

#edukacja21wieku #technologiewykładnicze #badaniairozwój


Nano Innovation Group www.nanoig.com   

Spółka zajmuje się wykorzystywaniem technologii nanopęcherzyków („Micro-Nano-Bubbles” – MNB) w uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków. W swojej ofercie posiada również nanoemulsję do zastosowań rolniczych (głównie w uprawach hydra-, aero- i ultraponicznych).

Nano Innovation Group dopasowuje rozwiązania nanotechnologiczne do zidentyfikowanych potrzeb klientów. Zastosowane nanotechnologie prowadzą bezpośrednio do podniesienia innowacyjności procesów produkcyjnych klientów, ograniczenia kosztów produkcji, racjonalnego wykorzystywania dostępnych zasobów, zwiększenia ekologiczności posiadanych rozwiązań oraz podniesienia wydajności produkcji.

#nanotechnologie #ekologicznerozwiązania #efektownośćkosztowa


Inhire www.inhire.io         

Inhire.io to  inteligentna platforma rekrutacyjna, zaprojektowana specjalnie dla ludzi z IT. Wykorzystując sztuczną inteligencję, odpowiednio dopasowuje aktywne oferty pracy do wybranych kandydatów. Dzięki temu znacznie ogranicza ilość ofert, które docierają do kandydatów, prezentując im jedynie te, które mogą ich realnie zainteresować. Dzięki takiemu dopasowaniu, 70% kandydatów aplikujących przez inhire.io jest faktycznie zapraszanych do udziału w procesach rekrutacyjnych. Cały zespół IT składa się z absolwentów PW.

#platformarekrutacyjna #IT #sztucznainteligencja


Uczestniczyli w programie Inkubacji

QuickerSim www.quickersim.com        

Spółka założona została przez dwóch doktorów z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Zajmuje się rozwojem oprogramowania do komputerowych symulacji przepływów płynów (tzw. Computational Fluid Dynamics, CFD).

Kluczowym produktem firmy jest QuickerSim CFD Toolbox for MATLAB. QuickerSim dostrzegł potrzebę pojawienia się na rynku elastycznego i lekkiego środowiska do wykonywania symulacji cieplno-przepływowych. Podstawowymi zaletami MATLAB-a jest wzrost produktywności oraz doskonałe wsparcie użytkownika. Toolbox został rozwinięty na podstawie metody elementów skończonych. Jest to bardzo znane podejście obliczeniowe, jest również łatwo adaptowane do problemów z zakresu mechaniki.

#MATLAB #MechanicalEngineering #CFD


SOLACE www.solace.house  

­­To firma technologiczna wdrażająca produkt optymalnego domu jednorodzinnego, którego produkcja jest możliwa do szybkiego skalowania. Dom SOLACE dzięki swoim właściwościom, optymalizacji energetycznej jak i cenie, jest rozwiązaniem, które pozwoli najbiedniejszym Europejczykom na wyjście z pułapki biedy i przyczyni się do polepszenia środowiska. Jest to produkt społecznie odpowiedzialny, za którym stoją ludzie chcący przyczynić się do polepszenia miejsca, w którym żyjemy. Dom SOLACE tworzy przynajmniej tak samo dużo energii co zużywa. Dzięki temu, klient nie ponosi żadnych opłat związanych z eksploatacją budynku, gdyż wszystkie instalacje zasilane są z generowanego prądu.

#sustainability #microhousing #cleantech


RosMedia www.rosmedia.com.pl    

RosMedia, to doświadczona firma specjalizująca się w produkcji video i transmisjach live z wydarzeń. Swoje doświadczenie postanowiła wykorzystać do stworzenia autonomicznego sytemu pozwalającego na zdalną realizację transmisji live. Takie rozwiązanie pozwoliłoby na proste, bezobsługowe i niskokosztowe streamingi z konferencji, webinariów, szkoleń oraz spotkań. Efektem wprowadzenia takiego rodzaju transmisji będzie łatwy i tani dostęp do treści przekazywanych podczas wydarzeń, bez potrzeby uczestniczenia w nich fizycznie. Dla organizatorów oznacza to z kolei znacznie zwiększy możliwości dotarcia do odbiorców zainteresowanych przekazywanymi podczas spotkań treściami.

#video #transmisjelive


Wheelstair www.wheelstair.com         

To innowacyjna firma specjalizująca się w tworzeniu rozwiązań na pograniczu mechaniki, mechatroniki i robotyki, wspierająca mobilność osób niepełnosprawnych. Jej celem jest tworzenie prostych i tanich rozwiązań, dzięki którym osoby niepełnosprawne będą mogły cieszyć się większą samodzielnością i swobodą w pokonywaniu barier architektonicznych. Flagowym produktem firmy będzie urządzenie pozwalające autonomicznie pokonywać najbardziej rozpowszechnioną barierę dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – schody.

#niepełnosprawni #barieryarchitektoniczne #mobilność


Scanye www.scanye.pl       

Scanye tworzy sztuczną inteligencję, by uwolnić czas i energię ludzi poświęcane na papierkową robotę. Księgowe korzystające z niej są w stanie przygotować do księgowania ponad 400 faktur na godzinę. Firma udostępnia również swoje API, które pozwala przedsiębiorstwom podłączać usługę ekstrakcji i interpretacji danych do własnych systemów ERP lub workflow. Technologia Scanye wykorzystuje inteligentne algorytmy do wyciągania danych oraz moduły uczące – nawet jeśli się pomyli, każda poprawka wpływa na dokładność algorytmu. Dzięki uczeniu maszynowemu, poprawność rozwiązania stale wzrasta.

Zespół tworzy projekt od ponad 3 lat. W międzyczasie docierał do finałów prestiżowych konkursów InfoShare Startup Contest 2015, Citi Mobile Challenge 2015, BNP Paribas International Hackathon oraz wygrał nagrodę publiczności na konferencji ABSL 2017.

#documents #ai #rp


AP-TECH www.ap-tech.pl      

AP-TECH jest unikalnym połączeniem firmy konsultingowo-projektowej i software’owej działającej na rynku lotniskowym i lotniczym. Oferuje wsparcie inwestora od początkowej fazy planowania inwestycji, na dokumentacji wykonawczej kończąc. Wykonuje studia wykonalności, programy funkcjonalno-użytkowe, dokumentację techniczną wielobranżową z obszarów: budowy lotnisk i lądowisk, pomocy nawigacyjnych, systemów lotniskowych (BHS/FIS/FIDS) oraz zintegrowanych systemów bezpieczeństwa. Realizuje kompleksowo inwestycje w zakresie działalności projektowej m.in. lądowiska dla śmigłowców oraz systemy świetlnych pomocy nawigacyjnych. Prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze technologii lotniskowych oraz innowacyjnych systemów informatycznych.

#lotnictwo #lotniska #lądowiska


Savvy Technologies

System umożliwiający oszczędzanie czasu oraz poprawę bezpieczeństwa kierowców, jak i mieszkańców poprzez automatyzację procesu obsługi bram oraz szlabanów garażowych. System pozwala na otwieranie bramy automatycznie, lub przy pomocy akcji użytkownika, dokładnie wtedy, kiedy jest to potrzebne, dzięki aplikacji mobilnej komunikującej się z systemem bramy bez mechanicznej ingerencji. Rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo parkingów, ułatwia zarządzanie dostępem  i upraszcza sterowanie bramami garażowymi.

#IoT #SmartCity #CustomerObsessed


ZEME Technologies www.zemetech.com           

Zespół ZEME buduje marketplace dla odpadów przemysłowych. Kiedy zaczynali mieli 0 klientów na koncie i ogólny pomysł na firmę. Dziś odbierają 26 rodzajów odpadów z 86 lokalizacji, 225 razy  w miesiącu.

Kluczowe korzyści dla klientów:

  • ekonomiczne – obniżenie kosztów związanych z gospodarką odpadami (9%-20%);
  • środowiskowe (recykling odpadów) W sytuacji, gdy klient ma problematyczny odpad, ciężko mu znaleźć odbiorcę, znalezione zostaje wykorzystanie dla takiego surowca. Dzięki temu mniej odpadów trafia na wysypiska i do utylizacji co skutkuje tym, że koszt gospodarki odpadami maleje, a środowisko zyskuje;
  • procesowe (cyfryzacja świata odpadów) – platforma ZEME łączy fabryki i sklepy (mające odpady) z recyklerami, którzy je odbierają i robią z nich nowe produkty. Dzięki platformie klient zyskuje czas i obsługę na wysokim poziomie.

#odpady #recykling #cyfryzacja


Teraz Energia www.terazenergia.pl         

Spółka Teraz Energia działa od 2013 roku i jest w 100% spółką polską. Założycielem i głównym udziałowcem jest Bartłomiej Steczowicz, inżynier energetyk i informatyk.

Działalność firmy przyczynia się do rozwoju w Polsce rynku prosumenckiej energetyki rozproszonej, inteligentnych miast, klastrów energii i elektromobilności, tworząc unikalne warunki do oszczędzania i racjonalnego inwestowania w zakresie energetyki i efektywności energetycznej u klientów.

W 2015 roku rozwiązanie elektrowni wirtualnej zostało jednym z 12 finalistów w europejskim konkursie INCENSe. W 2017 r. zakończono z sukcesem pilotażowe wdrożenia systemu zarządzania energią dla gminy Piastów i Poczty Polskiej oraz we współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego powołano do życia kilka klastrów energii.

#wirtualnaelektrownia #energia #energetykarozproszona


EPISTEMIK www.epistemik.co

Firma EPISTEMIK zajmuje się rozwojem i zastosowaniami najnowszych rozwiązań w obszarze inteligentnych systemów zarządzania informacją, opartych o technologie semantyczne i technologie danych grafowych (tzw. grafy wiedzy). Obecnie rozwiązania takie są wdrażane przez firmę w ramach kilku komercyjnych projektów R&D o zasięgu międzynarodowym, obejmujących partnerów z organizacji pozarządowych, korporacyjnych oraz startupów.

Równolegle, EPISTEMIK opracowuje innowacyjny standard API, który będzie umożliwiać komputerom autonomiczną integrację, wymianę oraz interpretację danych w przestrzeni sieciowej, minimalizując w ten sposób drastycznie koszty tak publikowania jak i konsumowania złożonych danych w zdecentralizowanych środowiskach informacyjnych.

#KnowledgeEngineering #WebOfData #AI


3D Motion Controls www.3dmotioncontrols.com        

Założycielami są dwaj absolwenci Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Uczestniczyli także w Akceleratorze Technologicznym Gliwice. Spółka 3D Motion Controls powstała z myślą o projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań poprawiających komunikację interfejsu człowiek-maszyna. Zajmuje się rozwojem technologii nawigacji inercyjnej opartej na modułach AHRS oraz zastosowaniu jej w konkretnych branżach. Pierwszym rozwijanym produktem przez firmę jest kontroler poprawiający wydajność oraz wygodę pracy w środowiskach CAD/ CAM oraz środowiskach do projektowania obiektów trójwymiarowych. Użytkownikami urządzenia są konstruktorzy, product designerzy, architekci. Na dalszym etapie rozwoju spółki planowane jest wdrożenie  technologii do sterowania położeniem obiektów fizycznych, m.in. ramion robotycznych oraz kamer umieszczonych na gimballach.

#design #CAD #CAM


DoxyChain

Produkt o nazwie DoxyChain wprowadza innowacyjny sposób tworzenia, kontroli obrotu, odwoływania, przechowywania, a także zarządzania dokumentami. Produkt przeznaczony jest dla działalności między przedsiębiorcami (B2B), a docelowo również w sektorze publicznym. Zespół DoxyChain to połączenie kompetencji w zakresie: informatyki, prawa oraz biznesu. DoxyChain na podstawie dokumentu pełnomocnictwa bada możliwość implementacji oraz zastosowania rozwiązania w obiegu dokumentów technologii rejestrów rozproszonych.

Firma działa w branży LegalTech, InsuranceTech oraz szeroko określonej branży blockchain.

#blockchain #digitaldocuments #legaltech


SmartLife Roboticssmartlife.global

SmartLife Robotics buduje społecznie inteligentne interaktywne roboty do użytku w szerokim spektrum zastosowań.
Rozwiązania SmartLife to roboty nowej generacji, które dostosowują się do potrzeb i preferencji użytkownika oraz tworzą bezpieczne, stabilne i inteligentne środowisko.
Obecny projekt poświęcony jest badaniu wczesnego rozwoju poznawczego dzieci za pomocą naturalnych interakcji robotycznych.
Dzięki umiejętnościom w zakresie elektroniki, oprogramowania wbudowanego i mechatroniki zespół SmartLife jest w stanie poradzić sobie z całym rozwojem produktu, od projektu po produkcję.

#ai #robotics #cognitivedevelopment


ChipCraft

W lutym 2016 dzięki inicjatywie zespołu pracowników i doktorantów laboratorium ADEC z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (WEiTI PW) oraz Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej została powołana spółka typu spin-off pn. „ChipCraft Sp. z o.o.” z udziałem Uczelni. Spółka ChipCraft bazuje na kadrach oraz doświadczeniu inżynierów i naukowców pracujących wspólnie jako grupa ADEC w Zakładzie Metod Projektowania w Mikroelektronice Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki.

Głównym celem działania spółki ChipCraft jest rozwijanie i wdrażanie do przemysłu nowoczesnych układów scalonych typu ASIC (ang. Application Specific Integrated Circuit) zawierających jednoukładowe zintegrowane systemy elektroniczne nazywane w skrócie SoC (ang. System On Chip). Jako firma mikroelektroniczna z branży półprzewodników działa w modelu fabless IC zlecając produkcję w zewnętrznych fabrykach układów scalonych (ang. Silicon Foundries).