3 Misja Uczelni

Preinkubacja – szybki start dla przedsiębiorczych 

Celem Projektu jest opracowanie i wdrożenie na Politechnice Warszawskiej kursu preinkubacji pozwalającego na wstępną walidację pomysłów i projektów biznesowych, co pozwoli uczestnikom na podjęcie decyzji dot. rozwijania innowacyjnych produktów, poprzez założenie firmy typu start-up lub wdrożenie ich w przedsiębiorstwach.

*Partnerem  ReaktorX.

Dla kogo?

  • uczestnicy – osoby pełnoletnie
  • zespoły (2-5  osób)
  • posiadające pomysł na produkt lub usługę
  • zobowiązanie do pracy poza spotkaniami
  • zobowiązanie do zachowania w tajemnicy szczegółów rozwijanych w programie projektów

Co zyskasz?

– 8 spotkań warsztatowych; opiekunowie zespołów; eksperci i dodatkowe konsultacje; ExpertDay + InspireDay; możliwość wystąpienia na DemoDay
– dostęp do powierzchni ININ PW w trakcie trwania edycji, a także po, w celu kontynuacji pracy nad projektem (ProjectRoom Inkubatora Innowacyjności PW)
– w przypadku pozytywnej weryfikacji projektu biznesowego, możliwość kontynuacji prac po założeniu działalności gospodarczej (w ramach Inkubacji Inkubatora Innowacyjności PW)
– pierwszeństwo udziału w wydarzeniach organizowanych przez CZIiTT PW

Program warsztatów:

Program warsztatów:
– Problem i rozwiązanie, budowanie zespołu
– Lean Canvas
– Customer Development
– Marketing i sprzedaż
– Budowanie MVP
– Formy prawne biznesu i podatki w firmie
– Finansowanie, founders agreement
– Pitch, prezentacja inwestorska

Udział w programie jest bezpłatny.

W okresie realizacji Projektu, tj. do 28 lutego 2019 r., 120 osób z pomysłem biznesowym na produkt lub usługę zostanie objętych wsparciem i podniesie swoje kompetencje.

Okres realizacji:  21.02.2019-31.12.2021
Wartość projektu: 676 091,25 zł
Kwota dofinansowania: 655 808,51 zł

Projekt pn. „Preinkubacja – szybki start dla przedsiębiorczych” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

————————————————————————————————————-

Regulamin kursów dostępny jest tutaj.

Oświadczenie uczestnika
Oświadczenie pomysłodawcy

Nazwa jednostki odpowiedzialnej za realizację zadania:
Inkubator Innowacyjności Politechniki Warszawskiej
Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

Koordynator zadania: Łukasz Sztern
Tel.: 22 234 14 72, e-mail: inkubator.cziitt@pw.edu.pl

Uczestnicy projektu są objęci badaniem Bilansu Kompetencji, w celu określenia stanu ich kompetencji przed oraz po zakończeniu udzielania wsparcia. Badanie prowadzone jest przez Dział Badań i Analiz CZIiTT PW. 

————————————————————————————————————

2019

Harmonogram wsparcia Preinkubacja – szybki start dla przedsiębiorczych – lato 2019

1  20 lipca 2019 od 9.00 do 15.00 CZIiTT PW
ul. Rektorska 4 Warszawa
sala 2.34
2 27 lipca 2019  od 9.00 do 15.00 CZIiTT PW
ul. Rektorska 4 Warszawa
sala 2.34
3 3 sierpnia 2019  od 9.00 do 15.00 CZIiTT PW
ul. Rektorska 4 Warszawa
sala 2.34
4 10 sierpnia 2019  od 9.00 do 15.00 CZIiTT PW
ul. Rektorska 4 Warszawa
sala 2.34
5 11 sierpnia 2019  od 9.00 do 15.00 CZIiTT PW
ul. Rektorska 4 Warszawa
sala 2.34
6 24 sierpnia 2019  od 9.00 do 15.00 CZIiTT PW
ul. Rektorska 4 Warszawa
sala 2.34
7 25 sierpnia 2019  od 9.00 do 15.00 CZIiTT PW
ul. Rektorska 4 Warszawa
sala 2.34
8 131 sierpnia 2019 od 9.00 do 15.00 CZIiTT PW
ul. Rektorska 4 Warszawa
sala 2.34
9  7 września 2019 od 9.00 do 20.00 CZIiTT PW
ul. Rektorska 4 Warszawa
sala 2.34
10 8 września 2019 od 9.00 do 20.00 CZIiTT PW
ul. Rektorska 4 Warszawa
sala 2.34
11 20 sierpnia 2019 ExpertDay od 16.00 do 20.00 CZIiTT PW
ul. Rektorska 4 Warszawa
sala 2.34

 

Harmonogram wsparcia Preinkubacja – szybki start dla przedsiębiorczych – jesień 2019

1  19.10.2019 od 9.00 do 15.00 CZIiTT PW
ul. Rektorska 4 Warszawa
sala 4.07
2 26.10.2019  od 9.00 do 15.00 CZIiTT PW
ul. Rektorska 4 Warszawa
sala 4.07
3 9.11.2019  od 9.00 do 15.00 CZIiTT PW
ul. Rektorska 4 Warszawa
sala 4.07
4 16.11.2019  od 9.00 do 15.00 CZIiTT PW
ul. Rektorska 4 Warszawa
sala 3.21
5 23.11.2019  od 9.00 do 15.00 CZIiTT PW
ul. Rektorska 4 Warszawa
sala 3.21
6 24.11.2019  od 9.00 do 15.00 CZIiTT PW
ul. Rektorska 4 Warszawa
sala 3.21
7 30.11.2019  od 9.00 do 15.00 CZIiTT PW
ul. Rektorska 4 Warszawa
sala 3.21
8 1.12.2019 od 9.00 do 15.00 CZIiTT PW
ul. Rektorska 4 Warszawa
sala 3.21
9  3.12.2019 ExpertDay od 16.00 do 20.00 CZIiTT PW
ul. Rektorska 4 Warszawa
sala 2.34

2020

Harmonogram wsparcia Preinkubacja – szybki start dla przedsiębiorczych – wiosna 2020 

1 29 lutego 2020 od 9.00 do 15.00 CZIiTT PW
ul. Rektorska 4 Warszawa
sala 4.01
2 1 marca 2020  od 9.00 do 15.00 CZIiTT PW
ul. Rektorska 4 Warszawa
sala 4.01
3 7 marca 2020  od 9.00 do 15.00 CZIiTT PW
ul. Rektorska 4 Warszawa
sala 4.07
4 4 kwietnia 2020       online
5 5 kwietnia 2020       online
6 18 kwietnia 2020       online
7 19 kwietnia 2020       online
8 20 maja 2020       online
9 26 maja 2020       online
10 6 czerwca 2020       online
11 9 czerwca 2020       online
12 ExpertDay
23 czerwca 2020
      online
13 ExpertDay
24 czerwca 2020
      online
14 ExpertDay
26 czerwca 2020
      online

 

Harmonogram wsparcia Preinkubacja – szybki start dla przedsiębiorczych – lato 2020 

1 11 lipca 2020 od 9.00 do 15.00 CZIiTT PW
ul. Rektorska 4 Warszawa
 
2 18 lipa 2020  od 9.00 do 15.00 CZIiTT PW
ul. Rektorska 4 Warszawa
 
3 25 lipca 2020  od 9.00 do 15.00   online
4 26 lipca 2020 od 9.00 do 15.00   online
5 1 sierpnia 2020 od 9.00 do 15.00   online
6 8 sierpnia 2020 od 9.00 do 15.00   online
7 22 sierpnia 2020 od 9.00 do 15.00   online
8 12 września 2020 od 9.00 do 15.00 CZIiTT PW
ul. Rektorska 4 Warszawa