3 Misja Uczelni

Preinkubacja – szybki start dla przedsiębiorczych 

Celem Projektu jest opracowanie i wdrożenie na Politechnice Warszawskiej kursu preinkubacji pozwalającego na wstępną walidację pomysłów i projektów biznesowych, co pozwoli uczestnikom na podjęcie decyzji dot. rozwijania innowacyjnych produktów, poprzez założenie firmy typu start-up lub wdrożenie ich w przedsiębiorstwach.

*Partnerem  ReaktorX.

Dla kogo?

 • uczestnicy – osoby pełnoletnie
 • posiadające pomysł na produkt lub usługę
 • zobowiązanie do pracy poza spotkaniami
 • zobowiązanie do zachowania w tajemnicy szczegółów rozwijanych w programie projektów

Opis:

 • zespoły (2-5  osób)
 • udział w warsztatach (8 spotkań po 6h)
 • kontakt z mentorami Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej
 • dostęp do powierzchni ININ PW w trakcie trwania edycji, a także po, w celu kontynuacji pracy nad projektem (ProjectRoom Inkubatora Innowacyjności PW)
 • w przypadku pozytywnej weryfikacji projektu biznesowego, możliwość kontynuacji prac po założeniu działalności gospodarczej – w ramach Inkubacji – Inkubatora innowacyjności PW
 • pierwszeństwo udziału w wydarzeniach organizowanych przez CZIiTT PW
 • networking
 • DemoDay – prezentacja projektu przed szeroką publicznością – wybrane zespoły

Program warsztatów:

 • Tydzień 1 i 2 Definicja problemu, możliwego rozwiązania oraz budowanie zespołu; Lean Canvas.
 • Tydzień 3 Customer Development
 • Tydzień 4 Tworzenie ankiet – metody badawcze
 • Tydzień 5 Formy prawne biznesu i podatki w firmie / finansowanie
 • Tydzień 6 Stworzenie prototypu MVP (makieta, landing page itp.)
 • Tydzień 7 Marketing (Public Relations) i sprzedaż; marka własna; zasady networkingu
 • Tydzień 8 Pitching + Expert Day, InspireDay.

W okresie realizacji Projektu, tj. do 28 lutego 2019 r., 120 osób z pomysłem biznesowym na produkt lub usługę zostanie objętych wsparciem i podniesie swoje kompetencje.

Okres realizacji:  21.02.2019-31.12.2021
Wartość projektu: 676 091,25 zł
Kwota dofinansowania: 655 808,51 zł

Projekt pn. „Preinkubacja – szybki start dla przedsiębiorczych” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

————————————————————————————————————-

Regulamin kursów dostępny jest tutaj.

Oświadczenie uczestnika
Oświadczenie pomysłodawcy

Nazwa jednostki odpowiedzialnej za realizację zadania:
Inkubator Innowacyjności Politechniki Warszawskiej
Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

Koordynator zadania: Łukasz Sztern
Tel.: 22 234 14 72, e-mail: inkubator.cziitt@pw.edu.pl

Uczestnicy projektu są objęci badaniem Bilansu Kompetencji, w celu określenia stanu ich kompetencji przed oraz po zakończeniu udzielania wsparcia. Badanie prowadzone jest przez Dział Badań i Analiz CZIiTT PW. 

Harmonogram wsparcia Preinkubacja – szybki start dla przedsiębiorczych – jesień 2019

1  19.10.2019 od 9.00 do 15.00 CZIiTT PW
ul. Rektorska 4 Warszawa
sala 4.07
2 26.10.2019  od 9.00 do 15.00 CZIiTT PW
ul. Rektorska 4 Warszawa
sala 4.07
3 9.11.2019  od 9.00 do 15.00 CZIiTT PW
ul. Rektorska 4 Warszawa
sala 4.07
4 16.11.2019  od 9.00 do 15.00 CZIiTT PW
ul. Rektorska 4 Warszawa
sala 2.34
5 17.11.2019  od 9.00 do 15.00 CZIiTT PW
ul. Rektorska 4 Warszawa
sala 2.34
6 23.11.2019  od 9.00 do 15.00 CZIiTT PW
ul. Rektorska 4 Warszawa
sala 2.34
7 24.11.2019  od 9.00 do 15.00 CZIiTT PW
ul. Rektorska 4 Warszawa
sala 2.34
8 30.11.2019  od 9.00 do 15.00 CZIiTT PW
ul. Rektorska 4 Warszawa
sala 2.34
9. 3.12.2019 od 16.00 do 20.00 CZIiTT PW
ul. Rektorska 4 Warszawa
sala 2.34

————————————————————————————————————

Harmonogram wsparcia Preinkubacja – szybki start dla przedsiębiorczych – lato 2019

1 20 lipca 2019 od 9.00 do 15.00 CZIiTT PW
ul. Rektorska 4 Warszawa
sala 2.34
2 27 lipca 2019  od 9.00 do 15.00 CZIiTT PW
ul. Rektorska 4 Warszawa
sala 2.34
3 3 sierpnia 2019  od 9.00 do 15.00 CZIiTT PW
ul. Rektorska 4 Warszawa
sala 2.34
4 10 sierpnia 2019  od 9.00 do 15.00 CZIiTT PW
ul. Rektorska 4 Warszawa
sala 2.34
5 11 sierpnia 2019  od 9.00 do 15.00 CZIiTT PW
ul. Rektorska 4 Warszawa
sala 2.34
6 24 sierpnia 2019  od 9.00 do 15.00 CZIiTT PW
ul. Rektorska 4 Warszawa
sala 2.34
7 25 sierpnia 2019  od 9.00 do 15.00 CZIiTT PW
ul. Rektorska 4 Warszawa
sala 2.34
8 31 sierpnia 2019  od 9.00 do 15.00 CZIiTT PW
ul. Rektorska 4 Warszawa
sala 2.34
9. 7 września 2019 od 9.00 do 15.00 CZIiTT PW
ul. Rektorska 4 Warszawa
sala 2.34
10. 8 września 2019 od 9.00 do 15.00 CZIiTT PW
ul. Rektorska 4 Warszawa
sala 2.34