Site Loader
KONTAKT
ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa

Zamawiający: Politechnika Warszawska. Raport stanowi część badań „Analiza potrzeb i oczekiwań pracodawców absolwentów Politechniki Warszawskiej” realizowanych w ramach projektu „NERW 2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Cel: Głównym celem badania była identyfikacja potrzeb innowacyjnych podmiotów gospodarczych (przedsiębiorstw) będących potencjalnymi pracodawcami absolwentów Politechniki Warszawskiej. Cele szczegółowe:

CS1. Identyfikacja innowacyjnych przedsiębiorstw oraz ich charakterystyka w odniesieniu do pozostałych (nieinnowacyjnych) przedsiębiorstw w wymiarach: wyróżników innowacyjnych podmiotów gospodarczych; zależności między innowacyjnymi podmiotami gospodarczymi a podmiotami przemysłu 4.0; sposobów identyfikacji innowacyjnych podmiotów w kontekście chęci nawiązania współpracy z uczelnią.

CS2. Identyfikacja potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw względem Politechniki Warszawskiej w zakresie kształcenia przyszłych pracowników, a szczególnie: kompetencji poszukiwanych przez innowacyjne podmioty gospodarcze.

CS3. Identyfikacja potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw względem Politechniki Warszawskiej w zakresie współpracy nauki i podmiotów gospodarczych, a szczególnie: zakres i formy współpracy innowacyjnych podmiotów gospodarczych z uczelnią.

Rezultat: W raporcie dokonano przeglądu ponad 100 krajowych i międzynarodowych badań (naukowych i konsultingowych) dotyczących innowacyjnych przedsiębiorstw, w tym przemysłu 4.0. Opracowanie omawia:

  • wyróżniki innowacyjnych przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw przemysłu 4.0,
  • pożądane kompetencje pracowników innowacyjnego przedsiębiorstwa,
  • jakie są potrzeby innowacyjnych przedsiębiorstw zakresie kształcenia przyszłych kadr, a szczególnie: kompetencji poszukiwanych przez innowacyjne przedsiębiorstwa,
  • jakie są potrzeby innowacyjnych przedsiębiorstw zakresie współpracy z uczelnią.

Raport 

 

 

Post Author: dariusz.parzych