Gra Szkoleniowa „Strike Fighter” w Fundacji „Twój StartUP” !

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „TwójStartUP” we współpracy z CZIiTT Politechniki Warszawskiej zapraszają do uczestnictwa w grze kreatywnej Strike Fighter, która odbędzie się 26 lipca w siedzibie Fundacji. Więcej informacji poniżej:

CEL GRY:
Podstawowym celem gry jest doświadczenie złożonego procesu, jakim są negocjacje. Gra rozpoczyna się od fazy przygotowań, potem są dyskusje i oferty, które prowadzą do pertraktacji cenowych i pomyślnego zakończenia.

OPIS GRY:
Operacja Strike Fighter jest grą negocjacyjną. Jej scenariusz został opracowany na podstawie organizacji wojskowej, w tym wypadku Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych, w której gracze są odpowiednio przedstawicielami: Marynarki Wojennej, Piechoty Morskiej lub Sił Powietrznych. Symulacja o umiejętnym rozpoznawaniu interesów drugiej strony oraz sposobach na przygotowanie i prowadzenie skutecznych negocjacji.

Inspiracją do powstania scenariusza było rzeczywiste wyzwanie, przed którym stanęła armia amerykańska w latach 90. Konieczność wymiany przestarzałej floty myśliwców i ograniczenia budżetowe pchnęły dowódców do uruchomienia rządowego programu Joint Strike Fighter. Jego efektem miał być super nowoczesny model myśliwca do wspólnego użytku w całej Armii. Amerykańscy dowódcy musieli pogodzić interesy z pozoru nie do pogodzenia: wybrany samolot miał spełniać oczekiwania wszystkich jednostek zbrojnych. W grze celem graczy jest wybór jednego z 8 proponowanych modeli myśliwców, ale również doprowadzenie do tego, aby wybrany myśliwiec najbliżej odpowiadał ich standardom i preferencjom, co pozwoli im zebrać maksymalną liczbę punktów. W 2009 roku Operacja Strike Fighter™ zdobyła główną nagrodę w konkursie NASAGA w USA.

Budowanie umiejętności z zakresu:

  • Negocjacji – przygotowanie do trudnych rozmów i prowadzenie negocjacji, budowie strategii negocjacyjnej, określanie celów negocjacyjnych swoich i partnerów.
  • Komunikacji – zasady efektywnej komunikacji, odpowiedzialność za przekaz, rozwijanie umiejętności komunikacji, sztuka przekonywania, zadawanie właściwych pytań.
  • Zarządzania konfliktem – radzenie sobie z konfliktową sytuacją, efektywne działanie w konfliktowej sytuacji, mediacja w konflikcie.
  • Przywództwo – widzenie szerszych celów, czasem niełatwych do zauważenia, rozumienie motywacji i interesów innych, rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji.
  • Praca zespołowa – zasady budowania zespołu negocjacyjnego, stawianie celów, delegowanie zadań i obowiązków, zwiększanie efektywności zespołu, znaczenie współpracy w zespole i między zespołami.

SZCZEGÓŁY:
Czas trwania: 3 godziny (+ praca warsztatowa)
Liczba graczy: 9-15 (Liczba miejsc ograniczona)
(Gwarancją uczestnictwa jest mail zwrotny potwierdzający uczestnictwo)
Miejsce: Fundacja Rozwoju Przedziębiorczości „Twój StartUP”
ul. Żurawia 6/12
Kiedy: 26.07.2017 godz. 16.00

Zapisy pod adresem e-mail: daniel.harapiuk@twojstartup.pl