GETM3 Lublana Sandpit. Konferencja badaczy.

GETM3 Lublana Sandpit za nami! Warsztaty, liczne prezentacje, dużo pracy i wspaniała atmosfera – blisko 30 badaczy reprezentujących Polskę, Słowenię, Irlandie, Korę Południową i Wielka Brytanię spotkało się podczas 5 dniowej konferencji organizowanej w ramach projektu RISE H2020 w Lublanie .

 GETM3 tworzy międzynarodowe i międzysektorowe konsorcjum 15 partnerów. Polskę reprezentują badacze z Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Zarządzania) i Politechniki Warszawskiej (Dział Badań i Analiz CZIiTT PW, Wydział Zarządzania i Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku).

Tematem badań realizowanych w ramach projektu jest najmłodsze pokolenie na rynku pracy: postawy młodych ludzi wobec edukacji i planów zawodowych. Wyzwania związane z wejściem Pokolenia Y na rynek pracy będą analizowane z perspektywy studentów, uczelni jak i otoczenia społeczno-gospodarczego.

Projekt GETM3 jest realizowany z funduszy Marie Skłodowska-Curie: Research and Innovation Staff Exchange (RISE) w ramach programu Horyzont 2020 (KM)

Więcej o GETM3 na FB projektu: https://getm3.eu/