GETM3 Dublin Sandpit 2020

GETM3 Dublin Sandpit 2020 za nami!

Podczas sandpitu, który odbył się w dn. 20-24.01.2020, kierownik naszego DBA dr Katarzyna Modrzejewska poprowadziła wraz z dr hab. Katarzyną Dziewanowską i dr Anną Kuźmińską warsztaty dla studentów Dublin City University. Ich celem była  analiza 60 profili doktorantów i przedsiębiorców biorących udział w badaniach GETM3. Efektem prac było utworzenie klastrów opisujących różnego rodzaju kariery..#GETM3 #TalentManagement 

Sandpit to nazwa własna cyklicznych spotkań organizowanych w ramach projektu H2020 GETM3. GETM3 tworzy międzynarodowe i międzysektorowe konsorcjum 15 partnerów. Polskę reprezentują badacze z Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Zarządzania) i Politechniki Warszawskiej (Dział Badań i Analiz CZIiTT PW, Wydział Zarządzania i Kolegium Nauk Ekonomicznych
i Społecznych w Płocku).

Tematem badań jest najmłodsze pokolenie na rynku pracy: postawy młodych ludzi wobec edukacji i planów zawodowych. Wyzwania związane z wejściem Pokolenia Y na rynek pracy będą analizowane z perspektywy studentów, uczelni jak i otoczenia społeczno-gospodarczego.

Projekt GETM3 jest realizowany z funduszy Marie Skłodowska-Curie: Research and Innovation Staff Exchange (RISE) w ramach programu Horyzont 2020 (Katarzyna Modrzejewska)

Więcej o GETM3 na FB projektu: https://getm3.eu/