Patent PW – międzynarodowa ochrona patentowa

Program Patent PW wspiera pracowników Politechniki Warszawskiej w ubieganiu się o międzynarodową ochronę wynalazków o wysokim potencjale wdrożeniowym.

Przewidywane ścieżki ubiegania się o ochronę międzynarodową obejmują:

  • międzynarodową procedurę w ramach Układu o Współpracy Patentowej – PCT (Patent Cooperation Treaty) prowadzoną przez Światową Organizację Własności Intelektualnej – WIPO (World Intellectual Property Organization), która daje możliwość ubiegania się o ochronę niemal na całym świecie (https://www.wipo.int/treaties/en/registration/pct/);
  • międzynarodową procedurę w ramach Konwencji o Udzielaniu Patentów Europejskich – EPC (European Patent Convention) prowadzoną przez Europejski Urząd Patentowy – EPO (European Patent Office, która daje możliwość ubiegania się o ochronę patentową w 44 państwach – głównie w krajach europejskich (https://www.epo.org/applying/european.html);
  • indywidulne zgłoszenia w zagranicznych urzędach patentowych, które dają możliwość ustalenia strategicznej ścieżki ochrony wynalazku.

Wsparciem mogą zostać objęte zarówno nowe technologie jak i wynalazki już zgłoszone, dla których nie upłynął termin rozszerzenia (12 miesięcy liczone od daty zgłoszenia wynalazku w UPRP).

W celu złożenia wniosku należy wypełnić formularz zgłoszenia ochrony międzynarodowej dostępny pod adresem https://forms.office.com/r/wpW9iqQ2j8, będąc zalogowany w domenie @pw.edu.pl na swoim koncie pracowniczym.

Wsparcie międzynarodowej ochrony patentowej w Politechnice Warszawskiej jest finansowane z projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB) w ramach programu Patent PW.

Koordynację działań związanych z Patent PW prowadzi Dział Ochrony Własności Intelektualnej w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii.

Dane kontaktowe do opiekuna sprawy w DOWI – tomasz.poczesny@pw.edu.pl

Regulamin określający szczegółowe zasady dostępny jest pod adresem: https://bip.pw.edu.pl/index.php/Wewnetrzne-akty-prawne/Dokumenty-Rektora-PW/Decyzje-Rektora/2021/Decyzja-nr-179-2021-Rektora-PW-z-dnia-26-07-2021

Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia procedury patentowania lub zgłoszenia know-how na Politechnice Warszawskiej
Zgodnie z uchwałą Senatu PW 114/XLIX/2017 z dnia 21.06.2017 r. i Regulaminem zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji na Twórcach ciąży obowiązek zawiadomienia o wytworzeniu Dobra Intelektualnego i możliwości komercjalizacji rezultatów prowadzonych badań. Regulamin zarządzania prawami autorskim

Karta_Zgłoszenia_Wyników

Karta_Technologii_Wstępna_Formularz

Oświadczenie_zainteresowanie_nabyciem_praw

Oświadczenie_Pracownika_PW

Umowa_Przeniesienia_Praw_do_Wyników Badań