Do pobrania

Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia procedury patentowania lub zgłoszenia know-how na Politechnice Warszawskiej

Zgodnie z uchwałą Senatu PW 114/XLIX/2017 z dnia 21.06.2017 r. i Regulaminem zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji  na Twórcach ciąży obowiązek zawiadomienia o wytworzeniu Dobra Intelektualnego i możliwości komercjalizacji rezultatów prowadzonych badań. Regulamin zarządzania prawami autorskim

Karta_Zgłoszenia_Wyników

Karta_Technologii_Wstępna_Formularz

Oświadczenie_zainteresowanie_nabyciem_praw

Oświadczenie_Pracownika_PW

Umowa_Przeniesienia_Praw_do_Wyników Badań

 

Wzory wypracowanych  dokumentów zaakceptowanych przez BOP PW

WZÓR umowa o zachowaniu poufności  

WZÓR umowa o wspólności praw do patentu

WZÓR_listu_intencyjnego

WZÓR_ramowej umowy o_wspolpracy_

WZOR_umowa_zlecenia_prac_badawczych

Wzory_zarz_komercjalizacja_bez_programu_komputerowego

Oświadczenie_Pracownika_o_zapoznaniu_sie_z_Regulaminem 

 

 

 

 


Dla naukowców Politechniki Warszawskiej, którzy chcą dokonać oceny możliwości komercjalizacji swojej technologii, umieścić swój pomysł w bazie technologii, poszukują inwestorów kapitałowych i branżowych lub poszukują rozwiązań biznesowych dla swojej technologii. Mogą oni wypełnić powższy formularz Karta_Technologii_Wstepna  i zgłosić się do biura DOWI ( ul. Rektorska 4  IV piętro).