Dział Brokerów Innowacji

Zakres zadań Działu Brokerów Innowacji obejmuje:

  • promocję oferty badawczej, technologicznej i eksperckiej wśród przedsiębiorców i inwestorów;
  • aktywne poszukiwanie nabywców technologii, wynalazków, zleconych prac badawczych
    i usług eksperckich dostępnych w uczelni;
  • negocjacje warunków umów, w tym m.in. w zakresie sposobu komercjalizacji (sprzedaż, udzielenie licencji), rodzaju udzielanej licencji, warunków finansowych transakcji;
  • zarządzanie projektami zgodnie z zakresem działania.