Do pobrania

Karta Czasu Pracy POIR
Oświadczenie o VAT
Oświadczenie O Wkładzie Własnym Wydatkach Niekwalifikowalnych
Porozumienie
UMOWA PARTNERSTWA KONSORCJUM Wzór ogólny
Zarzadzenie SOWAzałożenie subkonta
Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 8 Powołanie Kierownika Projektu
Załącznik Nr 2 Do Zarządzenia Nr 8 2014 Propozycja Projektu COP
Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 8 Instrukcja Do Propozycji Projektu