Do pobrania

Karta Czasu Pracy POIR
Oświadczenie o VAT
Oświadczenie o wkładzie własnym/wydatkach niekwalifikowalnych
Porozumienie
UMOWA PARTNERSTWA KONSORCJUM Nowe
Zarzadzenie SOWAzałożenie subkonta
Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 8 Powołanie Kierownika Projektu
Załącznik Nr 2 Do Zarządzenia Nr 8 2014 Propozycja Projektu
Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 8 Instrukcja Do Propozycji Projektu