NERW 2 PW

Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca


Opis projektu:

 

Projekt NERW 2 PW stanowi kontynuację projektu NERW PW. Wspólnym celem obu projektów jest poprawa jakości funkcjonowania Politechniki Warszawskiej zarówno w obszarze kształcenia, jak i zarządzania oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Uczelni do potrzeb rynku pracy, poprzez wdrożenie kompleksowego programu działań na rzecz realizacji kształcenia zorientowanego na studenta. Realizacja Projektu przyczyni się do rozwijania kształcenia wykorzystującego praktyczne elementy nauczania połączonego z badaniami naukowymi.

 

Obejmuje swoim zakresem 31 zadań w ramach 6 modułów działań:


Okres realizacji: 01.03.2019 -28.02.2023

Wartość projektu: 36 254 351,27 zł

Kwota dofinansowania: 35 166 720,73 zł

(w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 30 555 167,25 zł)

Strona projektu: https://nerw.pw.edu.pl/ .

Zespół projektowy: https://nerw.pw.edu.pl/Kontakt.


Zadania realizowane przez Dział Wsparcia Edukacji


Zad. nr 16 Warsztaty szkoleniowe dla studentów w zakresie wykorzystania specjalistycznego oprogramowania w projektowaniu i obliczeniach

Zad. nr 25 Nowoczesne zarządzanie uczelnią


Zadania realizowane przez pozostałe działy CZIiTT


Zad. nr 11 PW Makers – podniesienie kompetencji studentów w realizacji projektów o potencjale wdrożeniowym

Zad. nr 12 Akademia „First Step”

Zad. nr 19 Badania społeczne na potrzeby podniesienia jakości kształcenia PW

Zad. nr 20 Warsztat badacza i kształcenie interdyscyplinarne doktorantów innowacyjne programy kształtowania kompetencji młodych badaczy


Uczestnicy projektu są objęci badaniem Bilansu Kompetencji, w celu określenia stanu ich kompetencji przed oraz po zakończeniu udzielania wsparcia. Badanie prowadzone jest przez Dział Badań i Analiz CZIiTT PW.