Zespół

zdjęcie pracownikadr inż. Rafał Ruzik  kierownik Działu

Dr inż. nauk chemicznych, ukończył studia podyplomowe: zarządzanie i marketing, posiada certyfikat PRINCE2 Practitioner. W latach 2008-2015 Kierownik projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”. Specjalista w obszarze szkolnictwa wyższego i projektów współfinansowanych z EFS. Od 2008 roku pisze i koordynuje projekty edukacyjne.

Aktualnie Kierownik projektów „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” oraz „NERW 2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”.

Kontakt:

rafal.ruzik@pw.edu.pl
tel. 22 234 59 93, pok. 5.32


Joanna Rak – samodzielny referent ds. projektów

Absolwentka administracji na Politechnice Warszawskiej. Swoją wiedzę i doświadczenie zdobywała w Radzie Kół Naukowych, Samorządzie Studentów oraz pracując przez ponad dwa lata w Dziale Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców CZIiTT PW. W latach 2018-2019 była zaangażowana w realizację projektu „Kompetentny wykładowca – wysoki poziom nauczania”.

W Dziale Wsparcia Edukacji odpowiedzialna za realizację zadania nr 44 „Kompetentny wykładowca” w ramach projektu „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” oraz wsparcie realizacji projektu „NERW 2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”.

Kontakt:

joanna.rak@pw.edu.pl
tel. 22 234 14 71, pok. 5.09


Anna Gąsiorowska-Wasiak  referent ds. projektów

Studentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada ponad 5–letnie doświadczenie w pracy przy realizacji projektów edukacyjnych, współfinansowanych ze środków EFS, w Biurze obsługi projektów Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W Dziale Wsparcia Edukacji odpowiedzialna za wsparcie realizacji projektu „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”.

Kontakt:

a.gasiorowska.wasiak@pw.edu.pl
tel. 22 234 14 23, pok. 5.21


Inga Katsevych samodzielny referent ds. projektów edukacyjnych

Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Dotychczasowe doświadczenie zdobywała m.in. w UNDP – Programie ONZ ds. Rozwoju, w ramach stażu absolwenckiego oraz przy realizacji projektów edukacyjnych w Fundacji Uniwersytet Dzieci.

W Dziale Wsparcia Edukacji odpowiedzialna za realizację zadania nr 16 „Warsztaty szkoleniowe dla studentów w zakresie wykorzystania specjalistycznego oprogramowania w projektowaniu i obliczeniach” w ramach projektu „NERW 2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” oraz wsparcie realizacji tego projektu.

Kontakt:

inga.katsevych@pw.edu.pl
tel. 22 234 14 71, pok. 5.09


Agnieszka Płocharska – samodzielny referent ds. projektów

Absolwentka Wydziału Humanistycznego na Uniwersytecie Szczecińskim. Dotychczasowe doświadczenie zdobywała m.in. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, przy realizacji projektów finansowanych z EFS oraz EFRR.

W Dziale Wsparcia Edukacji odpowiedzialna za realizację zadania nr 45 „Zagraniczne staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich PW” (od czerwca 2019 r.) w ramach projektu „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” oraz wsparcie realizacji tego projektu.

Kontakt:

agnieszka.plocharska@pw.edu.pl

tel. 22 234 14 23, pok. 5.21


Monika Mrówczyńska – samodzielny referent ds. projektów edukacyjnych

Absolwentka Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie związane z realizacją projektów szkoleniowych współfinansowanych z środków EFS zdobywała m.in. w Centrum Transferu Technologii UŁ oraz w sektorze prywatnym.
 
W Dziale Wsparcia Edukacji odpowiedzialna za realizację zadania nr 48 „Kompetentny lider” (od lutego 2020 r.) w ramach projektu „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” oraz wsparcie realizacji tego projektu.

Kontakt:

monika.mrowczynska@pw.edu.pl

tel. 22 234 14 23, pok. 5.21