Zespół

zdjęcie pracownikadr inż. Rafał Ruzik  kierownik Działu

Dr inż. nauk chemicznych, ukończył studia podyplomowe: zarządzanie i marketing, posiada certyfikat PRINCE2 Practitioner. W latach 2008-2015 Kierownik projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”. Specjalista w obszarze szkolnictwa wyższego i projektów współfinansowanych z EFS. Od 2008 roku pisze i koordynuje projekty edukacyjne.

Kontakt:

rafal.ruzik@pw.edu.pl
tel. 22 234 59 93, pok. 5.32


Magdalena Rusinek  referent ds. projektów (długotrwała nieobecność)

Absolwentka iberystyki na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS. Studentka filologii angielskiej na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS. Odpowiedzialna za optymalizację procesów administracyjnych zachodzących w CZIiTT PW.

Kontakt:

magdalena.rusinek@pw.edu.pl
tel. 22 234 14 23, pok. 5.21


Joanna Rak – referent ds. administracyjnych

Absolwentka administracji na Politechnice Warszawskiej, kontynuuje studia magisterskie. Swoją wiedzę i doświadczenie zdobywała w Radzie Kół Naukowych, Samorządzie Studentów oraz pracując przez ponad dwa lata w Dziale Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców CZIiTT PW. Jej zainteresowania obejmują zagadnienia z prawa, psychologii oraz e-administracji.

W Dziale Wsparcia Edukacji odpowiedzialna za wsparcie realizacji projektu dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pn. Kompetentny wykładowca – wysoki poziom nauczania.

Kontakt:

joanna.rak@pw.edu.pl
tel. 22 234 14 23, pok. 5.21

 


Anna Gąsiorowska-Wasiak  referent ds. projektów

Studentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada blisko 5–letnie doświadczenie w pracy przy realizacji projektów edukacyjnych, współfinansowanych ze środków EFS, w Biurze obsługi projektów Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Kontakt:

a.gasiorowska.wasiak@pw.edu.pl
tel. 22 234 14 23, pok. 5.21


Aleksandra Jankowska samodzielny referent ds. projektów edukacyjnych

Absolwentka biotechnologii na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, studentka psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Przed dołączeniem do zespołu zdobywała doświadczenie m.in. w laboratoriach biotechnologicznych, w służbie mundurowej oraz przy organizacji międzynarodowych wydarzeń biznesowych.

W Dziale Wsparcia Edukacji odpowiedzialna za wsparcie realizacji projektu NERW PW Nauka Edukacja Rozwój Współpraca.

Kontakt:

aleksandra.jankowska@pw.edu.pl
tel. 22 234 14 23, pok. 5.21