Oferta technologiczna

  • Dostęp do najnowszych technologii opracowywanych na Politechnice Warszawskiej poprzez Bazę Wiedzy  znajduje się tutaj
  • Lista technologii przeznaczonych do komercjalizacji znajduje się tutaj
  • Publikacje dotyczące technologii:

 
 
  • Potencjał badawczy i technologiczny:

Wydział Chemiczny PW

Wydział Inżynierii Produkcji PW

Wydział Inżynierii Materiałowej PW