Zespół


zdjęcie pracownikaKatarzyna Podyma-Różak
 specjalista ds. komercjalizacji

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, studia magisterskie na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług, kierunek: europeistyka, specjalność: zarządzanie projektami europejskimi. Ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji. Posiada kilkuletnie doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie, a także w rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W swojej 7-letniej karierze zawodowej miała możliwość pracować zarówno ze światem nauki jak i biznesu. Zajmowała się konsultowaniem pomysłów na projekty zespołów badawczych, a także pomocą przy składaniu wniosków do Programów Ramowych. Przeprowadzała audyty technologiczne wśród zespołów naukowo-badawczych, a także przygotowywała raporty poaudytowe.

Kontakt:

katarzyna.rozak@pw.edu.pl
tel. 22 234 71 59, pok. 4.23


zdjęcie pracownikadr Krzysztof Raszplewicz  –  główny specjalista ds. komercjalizacji

Interdyscyplinarne wykształcenie i doświadczenie: doktor nauk chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, chemia kosmetyczna – Politechnika Warszawska, audyt wewnętrzny i kontrola finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych – Szkoła Główna Handlowa, technologie wiertnicze w udostępnianiu złóż i geoinżynierii – Akademia Górniczo-Hutnicza, 6-letnie doświadczenie w działach sprzedaży w korporacjach międzynarodowych, 6-letnie doświadczenie w jednostce sektora finansów publicznych, 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem, ponad 5-letnie doświadczenie przy realizacji projektu Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) na Politechnice Warszawskiej.

Kontakt:

krzysztof.raszplewicz@pw.edu.pl
tel. 22 234 71 59, pok. 4.23