Zespół

 Anna Ceglińska

Absolwentka Ekonomii na Politechnice Koszalińskiej oraz studiów podyplomowych z Zarządzania i Marketingu na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
Od początku aktywności zawodowej związana była z reklamą w mediach internetowych ( w wydawnictwie IDG i w Google) oraz z badaniami użytkowników internetu (w Gemius) a podejmowane działania wspierały planowanie i strategie marketingowe wzrostu rozpoznawalności marek swoich klientów.
Po studniach przez 11 lat pracowała dla wydawcy IDG, gdzie była odpowiedzialna za reklamy online we wszystkich 27 serwisach IDG.
Z powodzeniem stworzyła zespół sprzedaży agencji od podstaw, zatrudniła zespół i stworzyła strategie i procedury współpracy wewnętrznej- z innymi zespołami wydawnictwa i zewnętrznej z klientami. Przez kolejne 3 lata była odpowiedzialna za realizację sprzedaży i rozwoju sztandarowego produktu Gemius – Audience (w Polsce znanego pod nazwą Megapanel) Współpracowała z lokalnymi Country Managerami i JICami (Joint Industry Committee – w Polsce PBI) w zakresie rozwoju produktu i realizacji celu.
W Google odpowiadała za współpracę z dużymi agencjami i ich klientami, wspierała ich w osiąganiu celów marketingowych dzięki usługom Google.
W DKTT odpowiada za proces transferu wiedzy i technologii zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi regulacjami w uczelni.
Odpowiedzialna za współpracę z następującymi Wydziałami:
Elektroniki i Technik Informacyjnych, Inżynierii Lądowej, Transportu

Kontakt:

anna.ceglinska@pw.edu.pl

tel. 22 234 14 70, pok. 4.23


dr Krzysztof Raszplewicz  –  główny specjalista ds. komercjalizacji

Interdyscyplinarne wykształcenie i doświadczenie: doktor nauk chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, chemia kosmetyczna – Politechnika Warszawska, audyt wewnętrzny i kontrola finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych – Szkoła Główna Handlowa, technologie wiertnicze w udostępnianiu złóż i geoinżynierii – Akademia Górniczo-Hutnicza, 6-letnie doświadczenie w działach sprzedaży w korporacjach międzynarodowych, 6-letnie doświadczenie w jednostce sektora finansów publicznych, 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem, ponad 5-letnie doświadczenie przy realizacji projektu Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) na Politechnice Warszawskiej.

W DKTT odpowiada za proces transferu wiedzy i technologii zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi regulacjami w uczelni. Odpowiedzialny za współpracę z następującymi Wydziałami: Elektryczny, Fizyki, Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

Kontakt:

krzysztof.raszplewicz@pw.edu.pl
tel. 22 234 71 59, pok. 4.23


Mateusz Strzałkowski

Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej (specjalność handel zagraniczny i zarządzanie przedsiębiorstwem). Od 2005 związany ze środkami Unijnymi. Współpracował z MPiPS jako asesor rozliczeń projektów oraz realizował jako koordynator projekty unijne oraz dedykowane ze środków budżetu państwa. Pracownik w Urzędzie Marszałkowskim woj. Mazowieckiego (Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego), gdzie zajmował się projektami systemowymi (POKL) Województwa od powstania przez wprowadzenie do planów działań po wsparcie realizacji. Zaangażowany we wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji. Od 2013 związany z Politechniką Warszawską m.in. jako koordynator administracyjny projektu „Rozbudowa Wydziału EiTI Politechniki Warszawskiej oraz utworzenie sieci laboratoriów dydaktycznych”. Zaangażowany w prace zespołu tworzącego podstawy funkcjonowania Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW, później odpowiedzialny za przestrzeń konferencyjno-wystawienniczą CZIiTT PW, obecnie specjalista w Dziale Komercjalizacji i Transferu Technologii.
W DKTT odpowiada za proces transferu wiedzy i technologii zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi regulacjami w uczelni.
Odpowiedzialny za współpracę z następującymi Wydziałami:
Inżynierii Materiałowej, Inżynierii Produkcji, Mechatroniki.

Kontakt:

mateusz.strzalkowski@pw.edu.pl

tel. 22 234 61 69, pok. 4.25