Do pobrania

Poniżej znajduje się zestaw dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia procedury patentowania na Politechnice Warszawskiej.

Karta zgłoszenia wyników

Karta Technologii – informacje w niej zawarte służą do oceny możliwości komercjalizacji oraz stanowią ofertę dla zainteresowanych podmiotów

Oświadczenie twórcy wynalazku – dla współtwórców/twórców będących pracownikami Politechniki Warszawskiej

Umowa przeniesienia praw do wyników – dla współtwórców/twórców niebędących pracownikami Politechniki Warszawskiej, w tym studentów i doktorantów (po 2 egzemplarze na osobę)

Umowa o zachowaniu poufności wzór _styczeń_2019


Karta technologii (KT)

Dla naukowców Politechniki Warszawskiej, którzy chcą dokonać oceny możliwości komercjalizacji swojej technologii, umieścić swój pomysł w bazie technologii, poszukują inwestorów kapitałowych i branżowych lub poszukują rozwiązań biznesowych dla swojej technologii. Mogą oni wypełnić formularz Karty technologii i zgłosić się do biura IBS PW (budynek CZIiTT PW, ul. Rektorska 4 pok. 4.23).