Badania absolwentów PW

BADANIA ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

 

Badania opinii absolwentów Politechnika Warszawska prowadzi od 2013 r. – są nimi: Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów oraz Success Stories Absolwentów. Chcieliśmy dowiedzieć się, jak wyglądała droga absolwentów PW do sukcesu. Szukaliśmy odpowiedzi na pytanie o to, dzięki komu i czemu absolwenci PW dotarli do miejsc, w których znajdowali się w momencie realizacji badania. Chcieliśmy, aby historie absolwentów stały się inspiracją i źródłem cennych informacji dla młodych osób rozpoczynających przygodę (realnie czy jeszcze w sferze rozważań) z Politechniką Warszawską.
Najlepszą wizytówką Uczelni są jej absolwenci. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszego badania! Nasze badanie nadal trwa, zapraszamy więc wszystkich absolwentów i wszystkie absolwentki PW do podzielenia się swoimi historiami. Link do formularza zgłoszeniowego: https://ankieta.cziitt.pw.edu.pl/index.php/428245?lang=pl

 

W pierwszym kroku przeprowadziliśmy badanie pn. Success stories. Absolwenci Politechniki Warszawskiej – Jak badać sukcesy absolwentów?, którego celem było określenie sposobów budowania narracji o sukcesie absolwentów szkół wyższych, a także diagnoza czynników warunkujących sukces absolwentów Politechniki Warszawskiej. Przeanalizowaliśmy strony internetowe dziesięciu wybranych uczelni zagranicznych oraz strony internetowe Politechniki Warszawskiej. Zgromadzone informacje uzupełniliśmy wiedzą pozyskaną w trakcie wywiadów narracyjnych z absolwentami PW. Na podstawie wyników opracowaliśmy założenia badania Success stories. Absolwenci Politechniki Warszawskiej.
Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badania!
Pobierz raport, klikając na okładkę.

RAPORTY

Wyniki analizy zgromadzonych danych zaprezentowaliśmy w 5 raportach tematycznych. Raporty poświęcone są różnorodnym zagadnieniom związanym z sukcesem: definiowanie sukcesu, wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na sukces, znaczenie rodziny w osiąganiu sukcesów, subiektywne postrzeganie ścieżki zawodowej oraz to, czy osiągnięcia absolwentów były splotem korzystnych wydarzeń czy raczej wynikiem ciężkiej pracy.

 

RAPORT MOŻNA POBRAĆ, KLIKAJĄC NA OKŁADKĘ.
POD RAPORTAMI ZAMIESZCZONO INFOGRAFIKI PODSUMOWUJĄCE WYNIKI BADANIA.

 

            

POBIERZ INFOGRAFIKĘ POBIERZ INFOGRAFIKĘ POBIERZ INFOGRAFIKĘ POBIERZ INFOGRAFIKĘ POBIERZ INFOGRAFIKĘ

 

SYLWETKI ABSOLWENTÓW PW

W raportach wyniki przedstawiliśmy zbiorczo – tak, by odpowiedzieć na postawione pytania badawcze. Ale przygotowaliśmy także sylwetki absolwentów, dzięki czemu możliwe jest poznanie kilkudziesięciu niebanalnych historii sukcesu.

 

PUBLIKACJĘ MOŻNA POBRAĆ, KLIKAJĄC NA OKŁADKĘ.

POZNAJ NASZYCH ABSOLWENTÓW

Po kliknięciu na wybraną wizytówkę absolwenta PW wyświetli się pełna prezentacja sylwetki zawodowej absolwenta PW.

 

Projekty „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” i „NERW 2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych