Aktualne badania

Otwarte zasoby edukacyjne

Cel: identyfikacja potrzeb pracowników Politechniki Warszawskiej w odniesieniu do działań Uczelni związanych z tworzeniem i wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych

Grupa docelowa: pracownicy PW. Ankietyzacja ma formę zamkniętą, co oznacza, że uczestnicy badania otrzymali wiadomości e-mail z linkami zawierającymi niepowtarzalne kody dostępu (tokeny), dzięki którym mogą wypełnić ankietę on-line.

https://ankieta.cziitt.pw.edu.pl/index.php/714564?lang=pl

Doskonalenie dwustopniowego procesu kształcenia w PW

Cel: badanie przeprowadzane na zlecenie Zespołu Rektorskiego ds. analizy wybranych aspektów procesu kształcenia w PW. Pytania w ankiecie dotyczą kształcenia w PW na studiach I i II stopnia (ocena programu studiów, form weryfikacji efektów uczenia się, czasu trwania studiów

Grupa docelowa: studenci i nauczyciele akademiccy. Ankietyzacja ma formę zamkniętą, co oznacza, że uczestnicy badania otrzymali wiadomości e-mail z linkami zawierającymi niepowtarzalne kody dostępu (tokeny), dzięki którym mogą wypełnić ankietę on-line.

https://ankieta.cziitt.pw.edu.pl/index.php/625655?newtest=Y&lang=pl

Przedsiębiorczość akademicka

Cel: identyfikacja potrzeb i oczekiwań studentów i doktorantów PW dotyczących wsparcia przedsiębiorczości przez uczelnię oraz otwartych zasobów edukacyjnych.

Grupa docelowa: studenci oraz doktoranci PW.

https://ankieta.cziitt.pw.edu.pl/index.php/522594?lang=pl

Sondaż #PowiedzPW „Strona internetowa PW”

Cel: kolejna edycja Sondażu studenckiego #PowiedzPW tym razem badanie dotyczące strony internetowej PW.

Grupa docelowa: studenci oraz doktoranci PW.

https://ankieta.cziitt.pw.edu.pl/index.php/363374?newtest=Y&lang=pl