Dział Badań i Analiz CZIiTT PW zaangażowany w międzynarodowy projekt GETM3

26-27. stycznia w Newcastle Business School odbyło się spotkanie rozpoczynające projekt Global Entrepreneurial Talent Management 3 – GETM3. To 4-letni projekt badawczy, w którym dużą rolę odgrywają mobilności naukowców. Dzięki wyjazdom, poza realizacją celów projektu, uczestnicy mają możliwość wymiany wiedzy, rozwijania umiejętności oraz nawiązywania kontaktów zawodowych.

GETM3 tworzy międzynarodowe i międzysektorowe konsorcjum 13 partnerów, w tym uczelnie z Polski, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Słowenii i Korei Południowej. Liderem projektu jest Northumbria University w Newcastle, natomiast badania w Polsce zaangażowany jest Uniwersytet Warszawski (Wydział Zarządzania)
i Politechnika Warszawska (Dział Badań i Analiz CZIiTT PW). Projekt GETM3 jest realizowany z funduszy Marie Skłodowska-Curie: Research and Innovation Staff Exchange (RISE) w ramach programu Horyzont 2020.

Tematem badań w projekcie jest najmłodsze pokolenie na rynku pracy (Gen Y) a szczególnie: postawy młodych ludzi wobec edukacji i planów zawodowych. Wyzwania związane z wejściem Pokolenia Y na rynek pracy będą analizowane z perspektywy studentów, uczelni jak i otoczenia społeczno-gospodarczego. Wszystkich zainteresowanych realizacją badań w projekcie serdecznie zapraszany do kontaktu.

Podczas spotkania, CZIiTT PW reprezentowały: Katarzyna Modrzejewska, Kierownik Działu Badań i Analiz, dr Aleksandra Wycisk i Karolina Kurawicz z DBA CZIiTT PW.

Zdjęcia z wydarzenia można zobaczyć tutaj.

Strona lidera projektu>>

Więcej informacji: aleksandra.wycisk@pw.edu.pl

dr Aleksandra Wycisk z DBA CZIiTT PW

GET M3 Event

Zespół projektowy

GETM3 logo