Dołącz do nas! Specjalista ds. badań i analiz w Centrum

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. badań i analiz w Dziale Badań i Analiz w wymiarze pełnego etatu w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii.

Zakres obowiązków na stanowisku:

 • inicjowanie i realizacja prac badawczych w zakresie: zarządzania innowacjami, transferu technologii, innowacji o przedsiębiorczości,
 • projektowanie procesu badawczego – planowanie i realizacja badań społecznych i ekonomicznych,
 • prowadzenie analiz statystycznych zarówno w oparciu o gotowe procedury, jak i poszukiwanie nowych narzędzi odpowiadających na problemy badawcze,
 • współudział we wprowadzaniu nowych standardów i analiz,
 • opracowanie wniosków i rekomendacji, przygotowywanie raportów i sprawozdań.

Wymagane stawiane kandydatom:

 • wykształcenie wyższe magisterskie, kierunkowe tj. ekonomia, socjologia, psychologia;
 • 3-letni staż pracy,
 • 3-letenie doświadczenie w realizacji badań społecznych z wykorzystaniem metod ilościowych oraz jakościowych,
 • 3-letenie doświadczenie w tworzeniu metodologii badań społecznych lub ekonomicznych oraz w przygotowaniu raportów z badań,
 • pogłębiona wiedza z zakresu metodologii badań społecznych, badań ekonomicznych, statystyki oraz ilościowych i jakościowych metod, technik i narzędzi badawczych,
 • uporządkowana i pogłębiona wiedza ogólna (obejmująca terminologię, teorie i metodologię) z zakresu studiowanej dyscypliny,
 • szczegółowa wiedza o współczesnych dokonaniach, ośrodkach, szkołach badawczych obejmujących obszary socjologii/studiowanej dyscypliny humanistycznej,
 • wiedza ogólna niezbędna do rozumienia zjawisk społecznych i ekonomicznych,
 • umiejętności niezbędne do badania zjawisk i procesów społecznych, oparte o warsztat metodologiczny współczesnej socjologii,
 • dobra znajomość zagadnień z zakresu analiz statystycznych, analizy danych oraz ich poprawnej interpretacji,
 • biegła obsługa pakietów statystycznych (SPSS),
 • znajomość podstawowych modeli statystycznych wykorzystywanych w analizie danych,
 • bardzo dobra znajomość programów Microsoft Office, w szczególności Excel (funkcje, tabele przestawne, wykresy),
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (na poziomie min. B2),
 • zaangażowanie w prace,
 • umiejętność analitycznego myślenia i wnioskowania,
 • otwartość na uczenie się i stały rozwój,
 • samodzielność w realizowaniu powierzonych zadań,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i dobra organizacja własnej pracy.

Mile widziane:

 • doświadczenie w koordynacji procesów badawczych realizowanych na zlecenie klientów,
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł UE,
 • znajomość oprogramowania do gromadzenia danych: CADAS, LimeSurvey,
 • zainteresowania naukowe związane z działalnością Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin (pełen etat),
 • przyjazna atmosfera pracy w doświadczonym zespole badaczy,
 • możliwość realizacji ciekawych i innowacyjnych projektów badawczych,
 • możliwość rozwoju własnych zainteresowań naukowo-badawczych,
 • pracę w nowoczesnym ośrodku badawczym Politechniki Warszawskiej.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów (CV i listu motywacyjnego z opisem zainteresowań badawczych) drogą mailową na adres: badania.cziitt@pw.edu.pl,w terminie do 12.09.2017 r.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922).