Dofinansowanie na realizację projektu „NERW 2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”

Politechnika Warszawska znalazła się w gronie laureatów konkursu Zintegrowane Programy Uczelni, zorganizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). PW otrzyma prawie 36 mln zł dofinansowania na realizację projektu „NERW 2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”.

Na podstawie podpisanej w grudniu 2018 r. umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju od 1 marca 2019 r. Politechnika Warszawska rozpocznie realizację 4-letniego projektu dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pn. NERW 2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca.

Projekt ten jest uzupełnieniem działań zapoczątkowanych w marcu 2018 r. w ramach projektu „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”, na który Uczelnia otrzymała dofinansowanie w pierwszej edycji konkursu na Zintegrowane Programy Uczelni.

Projekt podzielony jest na 31 zadań w ramach wszystkich 6 modułów działań jakie były przewidziane w konkursie. Dedykowany jest studentom i pracownikom Politechniki Warszawskiej. W okresie realizacji Projektu (do lutego 2023 r.) ponad 2 tysiące osób zostanie objętych wsparciem i podniesie swoje kompetencje.

Budżet projektu to 36 254 351,27 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi 35 166 720,73 zł.

Koordynatorem Projektu na Uczelni jest Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. Zadania projektu realizować będzie 11 wydziałów oraz 6 innych jednostek Uczelni.

W CZIiTT PW realizowanych będzie 5 zadań w ramach 3 modułów:

Zadanie 11: PW Makers – podniesienie kompetencji studentów w realizacji projektów o potencjale wdrożeniowym, realizowane przez Dział Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców,

Zadanie 12: Akademia First Step, działanie wykładowo-warsztatowe związane z tematyką dot. rozpoczęcia działań innowacyjnych (m.in. generowanie pomysłów na produkty i usługi), realizowane przez Inkubator Innowacyjności,

Zadanie 16: Warsztaty szkoleniowe dla studentów w zakresie wykorzystania specjalistycznego oprogramowania w projektowaniu i obliczeniach, realizowane przez Dział Wsparcia Edukacji,

Zadanie 19: Badania społeczne na potrzeby podniesienia jakości kształcenia PW, realizowane przez Dział Badań i Analiz,

Zadanie 25: Nowoczesne zarządzanie uczelnią, którego celem jest podniesienie kompetencji zarządczych kadr kierowniczych i administracyjnych uczelni poprzez realizację działań o charakterze szkoleniowo-edukacyjnym. Zadanie realizowane przez Dział Wsparcia Edukacji.

Wkrótce na stronie www.nerw.pw.edu.pl pojawią się szczegółowe informacje dotyczące nowego projektu.