Politechnika Warszawska to jedna z pięciu renowowanych uczelni technicznych w Polsce biorących udział w projekcie pod nazwą Centrum Mistrzostwa Informatycznego.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, która prowadzi pozalekcyjne zajęcia rozwijające zainteresowania informatyczne uczniów polskich szkół, a także aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzenie kreatywności oraz promowanie współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.

Dzięki realizacji powyższych celów CMI wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, posłuży również upowszechnieniu idei konkursów informatycznych, wyłoni zespoły zdolne do podjęcia informatycznej rywalizacji w zawodach krajowych i międzynarodowych.

Szczegółowych informacji udziela
Dział Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców

Michał Gajda
Kierownik Działu Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców
tel. +48 22 234 1426
michal.gajda@pw.edu.pl

Joanna Żebrowska
Starszy Referent ds. Administracyjnych
tel. +48 22 234 1425
joanna.zebrowska@pw.edu.pl

Więcej o projekcie można przeczytać na stronie
Centrum Mistrzostwa Informatycznego


Do tej pory w projekcie udział wzięło 1 341 nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących koła informatyczne dla 14 581 uczniów z klas IV-VIII szkół podstawowych, a także uczniów szkół średnich w tym liceów ogólnokształcących i techników oraz szkół branżowych I i II stopnia.

Kółka informatyczne Centrum Mistrzostwa Informatycznego odbywają się w ponad 652 placówkach w całej Polsce.