Głównym celem  projektu Science Box jest zachęcanie studentów Politechniki Warszawskiej do stopniowego, szybkiego i efektywnego nabywania konkretnych umiejętności miękkich związanych z działalnością naukową. Dodatkową korzyścią jest możliwość rozwijania kompetencji związanych z pracą badawczo-naukową, nabywanie umiejętności generowania, weryfikowania, testowania i prezentowania swoich pomysłów.  

Science Box, to kolejny projekt Działu Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców „skrojony na miarę”. Program stworzony został we współpracy i na potrzeby studentów Uczelni.

Jego zadaniem jest przekazywanie wiedzy i umiejętności, które studenci Politechniki Warszawskiej chcieli by rozwijać. W swoim zamierzeniu Projekt stawia na kontakt ze świetnymi, uznanymi praktykami i trenerami oraz praktycznym zdobyciem umiejętności na miarę „Inżyniera 5.0”. 

W ramach Science Box realizowane są krótkie – 4 godzinne kursy:

 • Wstęp do grywalizacji.
 • Storytelling i jego zastosowanie w praktyce.
 • Narzędzia kreatywnego myślenia.
 • Analiza i wizualizacja wyników badań.
 • Tworzenie notatek graficznych w postaci tzw. mapy myśli.
 • Pisanie tekstów akademickich. 
 • Pisanie projektów.
 • ABC własności intelektualnej.
 • Budżetowanie projektów.
 • Zespół – budowanie, współpraca, rozwój.
 • Efektywna praca zespołowa.
 • Podstawowe metody motywowania oraz budowania „samodyscypliny”.

Uczestnikiem może zostać Studentka lub Student czterech ostatnich semestrów I i/lub II stopnia studiów. W szczególności zapraszamy członków Kół Naukowych oraz grup naukowo-badawczych, którzy chcą rozwijać kompetencje związane z prowadzeniem prac badawczych i projektów naukowych.

Szczegółowych informacji udziela
Dział Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców
drimn.cziitt@pw.edu.pl

Urszula Szczepankowska-Bednarek
Specjalistka ds. Badań i Projektów
tel. +48 22 234 1424
urszula.szczepankowska@pw.edu.pl

Agata Żak
Specjaliska ds. Badań i Projektów
tel. +48 22 234 1424
agata.zak@pw.edu.pl


Projekt realizowany jest w ramach projektu “NERW 2 PW. Nauka-Edukacja-Rozwój-Współpraca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). Zadanie 36 – Science Box.