PW Makers – podniesienie kompetencji realizacji projektów o potencjale wdrożeniowym wśród studentów

Celem programu jest wzrost oraz rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, interpersonalnych w zakresie przedsiębiorczości u studentów, zwiększających szansę na komercjalizację i wdrożenie realizowanych przez nich projektów poprzez możliwość uczestnictwa w czterech modułach.


Program PW Makers jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez studentów, w szczególności członków kół naukowych działających w Politechnice Warszawskiej i ich reprezentantów, na potrzebę wzbogacenia kompetencji pozwalających na praktyczne opracowanie prototypów swoich rozwiązań i ich rozwoju w kierunku wdrożeniowym.

Realizowane, w małych grupach, zajęcia będą miały charakter warsztatowy, co sprawi, że nacisk zostanie położony na pracę własną uczestników. W zależności od modułu, studenci pracować będą zarówno samodzielnie, jak i w grupach podczas zajęć warsztatowych oraz zespołach projektowych w ramach pracy własnej.

Więcej informacji
Dział Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców
tel. +48 234 1424
tel. +48 234 1425
drimn.cziitt@pw.edu.pl


Zasady rekrutacji oraz warunki uczestnictwa w zadaniu PW Makers – podniesienie kompetencji realizacji projektów o potencjale wdrożeniowym wśród studentów można znaleźć na stronie NERW PW.