Co zrobić, aby zarezerwować przestrzeń na potrzeby koła naukowego lub organizacji studenckiej?

  • Wypełnij formularz udostępnienia sali organizacji wpisanej do Rejestru uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich Politechniki Warszawskiej
  • Prześlij wypełniony formularz najpóźniej na 4 dni robocze przed planowaną datą rezerwacji na adres mailowy: drimn.cziitt@pw.edu.pl. W tytule maila wpisz: [DRIMn] Nazwa organizacji – rezerwacja dd.mm.rrrr.
  • Otrzymaj mailowe potwierdzenie – rezerwacja jest ważna dopiero po otrzymaniu potwierdzenia dokonania rezerwacji.
  • Uzyskaj akceptację materiałów graficznych i promocyjnych i zaproś społeczność akademicką na organizowane wydarzenie. Każde wydarzenie jest współorganizowane z Centrum i w związku z tym konieczne jest umieszczenie logotypu Centrum na materiałach promocyjnych (informacje odnośnie wykorzystania logotypu znajdują się tutaj).
  • Odbierz klucz w sekretariacie ogólnym Centrum w godzinach rezerwacji (tzw. portiernia).
  • Pozostaw po sobie porządek w udostępnionej sali.
  • Poinformuj społeczność akademicką o zorganizowanym przez siebie wydarzeniu i prześlij podsumowanie spotkania na adres: drimn.cziitt@pw.edu.pl.

Więcej informacji
Dział Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców
tel. +48 22 234 1425
drimn.cziitt@pw.edu.pl

Joanna Żebrowska
Starszy Referent ds. Administracyjnych
tel. +48 22 234 1425
joanna.zebrowska@pw.edu.pl