CZIiTT stworzyło unikatową ofertę dla najbardziej aktywnych i zaangażowanych młodych przedstawicieli nauki Politechniki Warszawskiej, zainteresowanych rozwijaniem innowacyjnych pomysłów.

Bieżącą działalnością zajmuje się Dział Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców, który tworzą młodzi, pełni pasji i energii pracownicy, a także studenci, doktoranci i naukowcy z Politechniki Warszawskiej, współpracujący z Radą Kół Naukowych, Samorządem studentów oraz Radą Doktorantów.

Działania podejmowane przez DRIMN służą przede wszystkim pobudzaniu kreatywności i przedsiębiorczości, oraz budowaniu networkingu, wprowadzającego do współpracy ze światem biznesu.

Oferta obejmuje
  • Pomoc w przygotowaniu i realizacji oraz inicjowaniu projektów badawczych w zakresie zarządzania, innowacji i transferu technologii oraz wsparcia przedsiębiorczości na potrzeby innowacyjnej gospodarki.
  • Pomoc w realizacji studenckich i doktoranckich projektów badawczo-rozwojowych z wykorzystaniem laboratoriów i przestrzeni CZIiTT.
  • Bezpłatne udostępnianie przestrzeni kreatywnej oraz laboratoriów dla Młodych Naukowców z PW.
  • Współorganizację seminariów, konferencji, warsztatów i szkoleń z zakresu przedsiębiorczości, nowych technologii oraz umiejętności miękkich.
  • Kojarzenie studentów i doktorantów z otoczeniem biznesu.
  • Wyszukiwanie innowacyjnych pomysłów badawczych w środowisku naukowym, studenckich kół naukowych i zespołów badawczych uczelni.
  • Pomoc w realizacji studenckich i doktoranckich prac naukowych.