Wynalazki i innowacyjne technologie, a przede wszystkim ekspercka wiedza naukowców Politechniki Warszawskiej są elementami oferty uczelni, który kierowany jest do szerokiego rynku przedsiębiorstw.

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej jest jednostką, która aktywnie realizuje zadania związane z inicjowaniem oraz wspieraniem współpracy pomiędzy uczelnią a przedsiębiorstwami i instytucjami zainteresowanymi innowacyjnymi rozwiązaniami oraz nowoczesnymi technologiami, opracowywanymi przez badaczy i naukowców największej uczelni technicznej w Polsce.


Kompetencje biznesowe zespołu odpowiedzialnego za transfer technologii i komercjalizację pozwalają nam świadczyć szereg usług biznesowych pozwalających na nawiązanie współpracy uczelni z biznesem m.in.:

  • Promocja oferty badawczej, technologicznej i eksperckiej wśród przedsiębiorców i inwestorów.
  • Aktywne poszukiwanie nabywców technologii, wynalazków, zleconych prac badawczych i usług eksperckich dostępnych w uczelni.
  • Wsparcie w ocenie poziomu gotowości technologicznej (TRL, Transfer Readiness Level) oraz wycenie rozwiązania lub technologii w odpowiedzi na potrzeby rynku.
  • Negocjacje warunków umów, w tym dotyczących sposobu komercjalizacji w formie sprzedaży lub udzielenia licencji, rodzaju udzielanej licencji, warunków finansowych transakcji itp.
  • Zarządzanie projektami transferu technologii oraz ich wdrożenia w przedsiębiorstwach, zgodnie z uzgodnionym zakresem współpracy.
  • Wsparcie w inicjacji procesu ochrony praw własności intelektualnej oraz w zakresie rozwoju przedsiębiorczości akademickiej.

Szczegółowych informacji udziela
Dział Brokerów Innowacji
dbi.cziitt@pw.edu.pl

Anna Ceglińska
Specjalista ds. Transferu Technologii
tel. +48 22 234 1470
anna.ceglinska@pw.edu.pl