Pobudzamy kreatywność i przedsiębiorczość w środowisku akademickim poprzez rozwijanie twórczych działań.

Pomagamy w rozwoju edukacji w zakresie przedsiębiorczości akademickiej, innowacyjności, transferu technologii i komercjalizacji, a także zdobywaniu nowych kompetencji specjalistycznych, dydaktycznych, zarządczych i biznesowych.

Organizujemy m.in. szkolenia, warsztaty, kursy, a także włączamy się w realizację projektów edukacyjnych. Nie ograniczamy się tylko do przekazywania teorii, przygotowujemy spotkania i dyskusje promujące współpracę środowiska akademickiego z przedsiębiorcami – praktykami.


Za działania związane z rozwojem kompetencji pracowników Politechniki Warszawskiej odpowiada Dział Wsparcia Edukacji.

Współpracując z CZIiTT możecie Państwo zyskać

  • doświadczonego i rozpoznawalnego partnera do realizacji projektu edukacyjnego;
  • wsparcie przy opracowaniu projektu edukacyjnego;
  • pomoc w organizacji szkoleń/warsztatów/konferencji;
  • wsparcie w nawiązaniu współpracy między środowiskiem nauki i biznesu m.in. pomoc w organizacji staży czy konkursów skierowanych do studentów, naukowców.

Naszą specjalnością są projekty edukacyjne. Zrealizowany „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej” był jednym z największych projektów edukacyjnych dofinansowanych z funduszy UE (89 mln zł). Wzięło w nim udział ponad 30 tys. osób.

Szczegółowych informacji udziela
Dział Wsparcia Edukacji


dr inż. Rafał Ruzik

Kierownik Działu Wsparcia Edukacji
tel. +48 22 234 5993
rafal.ruzik@pw.edu.pl