Koordynacja współpracy z zespołem rzeczników patentowych obsługujących Politechnikę Warszawską w spawach zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych i innych praw wyłącznych przed Urzędem Patentowym RP.

W tym zawiera się również opieka nad sprawami zgłoszeń wspólnych wynalazków z innymi podmiotami – uczelniami i przedsiębiorcami.

  • Wspieramy naukowców Politechniki Warszawskiej w dokonywaniu zgłoszeń wynalazków i innych praw wyłącznych.
  • Doradzamy w jaki sposób skutecznie uzyskać ochronę własności przemysłowej.
  • Przygotowujemy umowy wspólnych zgłoszeń patentowych.
  • Dokonujemy opłat zgłoszeniowych i urzędowych do czasu wydania decyzji przez UPRP.
  • Monitorujemy płatności okresowe dla uzyskanych praw wyłączonych.

Świadczymy także usługi dodatkowe, w skład których wchodzą m.in.

  • Merytoryczny udział w spotkaniach tematycznych w granicach administracyjnych Warszawy, np. konferencjach, warsztatach i szkoleniach, poświęconych zagadnieniom ochrony praw własności przemysłowej organizowanych przez PW dla kadry naukowej, studentów lub doktorantów.
  • Doradztwo w zakresie sporządzania dokumentów wewnętrznych Politechniki Warszawskiej związanych z własnością przemysłową.
  • Prowadzenie negocjacji w imieniu Politechniki Warszawskiej z podmiotem, który dokonał naruszenia praw wyłącznych.
  • Reprezentowanie Politechniki Warszawskiej przed Urzędem Patentowym RP, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także innymi krajowymi organami publicznymi w sprawach o naruszenie praw wyłącznych.

Szczegółowych informacji udziela
Dział Ochrony Własności Intelektualnej
dowi.cziitt@pw.edu.pl

Tomasz Poczęsny
Kierownik Działu Ochrony Własności Intelektualnej
tel. + 48 22 234 1467
tomasz.poczesny@pw.edu.pl

Krzysztof Raszplewicz
Główny Specjalista ds. Komercjalizacji
tel. +48 22 234 7159
krzysztof.raszplewicz@pw.edu.pl