Badania społeczne w projektach o potencjale komercjalizacyjnym

Wzmacniamy zespoły interdyscyplinarne zespoły naukowe kompetencjami w zakresie brań społecznych.

Realizujemy następujące badania:

  • Badania zapotrzebowania na usługi i produkty wraz z definiowaniem grup odbiorców.
  • Badania rynku konkurencji.
  • Testowanie produktów i usług.
  • Testowanie prototypów oraz optymalizacja.
  • Analiza zawartości projektu pod kątem user experience.
  • Badania wspierające poszukiwanie rozwiązań istniejących problemów społecznych.
  • Badania wspierające poszukiwanie istniejących rozwiązań technologicznych.
  • User experience – badania potrzeb w projektowaniu produktów, sprawdzenie użyteczności projektu.

Analizy rynkowe

Prowadzimy także projekty dotyczące analiz rynkowych, dzięki którym możliwe jest zweryfikowanie zapotrzebowania na rozwiązania związane z realizowanym projektem badawczo-naukowym.

Analizy pozwalają określić określić możliwości wykorzystania gospodarczego uzyskanych wyników prac badawczych (prace koncepcyjne w projektach NCN). Pozyskane informacje ułatwią także podejmowanie kluczowych decyzji odnośnie rozwoju rynku, produktu, a także oczekiwań i potrzeb przyszłych użytkowników.

Korzystamy z szerokiej palety technik badawczych i każdorazowo dostosowujemy metodykę badań do Twoich oczekiwań. Skupiamy się na pozyskaniu wiedzy dotyczącej sytuacji rynkowej, poznania klientów, jak również konkurencji działającej na danym rynku.

Szczegółowych informacji udziela
Dział Badań i Analiz
dba.cziitt@pw.edu.pl

dr Katarzyna Modrzejewska
Kierownik Działu Badań i Analiz
tel. +48 22 234 5978
katarzyna.modrzejewska@pw.edu.pl

Dariusz Parzych
Zastępca Kierownika Działu Badań i Analiz
tel. +48 22 234 1563
dariusz.parzych@pw.edu.pl