Przedsiębiorstwa, chcąc rozwijać się i zdobywać nowe przestrzennie na rynku nieustannie muszą się doskonalić. Wiedzę o rynku, klientach i konkurencji, mogą czerpać m.in. z wyników badań.

Pomocy w tym zakresie może udzielić interdyscyplinarny zespół badaczy posiadający duże doświadczenie w badaniach naukowych i komercyjnych.

Wiedza i kompetencje z zakresu socjologii, ekonomii, psychologii, informatyki, polityki społecznej i nauk o kulturze pozwalają zespołowi badawczem CZIiTT realizować szereg badań w zakresie:

 • Wsparcie innowacji biznesowych
  • diagnoza rozumienia cech i kompetencji w obszarach innowacji,
  • zapotrzebowanie na usługi i produkty wraz z definiowaniem grup odbiorców,
  • badania rynku i konkurencji,
  • badania oraz testowanie produktów i usług.
 • Transfer technologii i innowacji
  • poszukiwanie istniejących problemów w odniesieniu do rozwiązań technologicznych,
  • analiza procesu wdrażania innowacji,
  • kreatywne rozwiązywanie problemów (Design Thinking),
  • rozwój nowych produktów i usług (Service Design).
 • Procesy biznesowe i wspierające decyzje
  • Business Intelligence,
  • User Experience (UX),
  • badania rynkowe.
 • Procesy kreatywne i innowacje nietechnologiczne
  • badań społeczne i ekonomiczne z wykorzystaniem warsztatów i gier kreatywnych oraz procesu Design Thinking.
 • Obserwacja rynku pracy
 • Badania foresightowe, konsultacje społeczne, ewaluacja i monitoring.

Szczegółowych informacji udziela
Dział Badań i Analiz
dba.cziitt@pw.edu.pl

dr Katarzyna Modrzejewska
Kierownik Działu Badań i Analiz
tel. +48 22 234 5978
katarzyna.modrzejewska@pw.edu.pl

Dariusz Parzych
Zastępca Kierownika Działu Badań i Analiz
tel. +48 22 234 1563
dariusz.parzych@pw.edu.pl


CZiiTT jako ośrodek badawczy oferuje usługi takie jak: service design, design thinking i User Experience (UX), oraz związane z nimi usługi badawcze i analityczne (badania społeczne), które pozwalają nie tylko poznawać opinie na dany temat, ale również weryfikować realne potrzeby rynku, zapotrzebowanie na dany produkt czy usługę, a także testować prototypy.

W realizacji badań społecznych świadczonych dla biznesu wykorzystujemy design rozumiany jako kompleksowy proces obejmujący sposób myślenia (design thinking), projektowanie usług (service design), projektowanie wyrobów, doświadczeń, marki, interakcji oraz modeli biznesowych, stanowiący istotny czynnik w budowie przewagi konkurencyjnej, której podstawą są innowacje.

Świadomość roli jaką odgrywa design w realizacji celów strategicznych organizacji, pozwala nie tylko na opracowanie innowacyjnych rozwiązań, ale również na rozpoznanie szans rynkowych, co ma kluczowe znaczenie dla biznesu.

Rozwój przedsiębiorstw uzależniony jest także od stopnia wiedzy kadry zarządzającej organizacją na temat: jakości świadczonych usług, postaw i zachowań konsumenckich, analiz konkurencji czy kanałów dystrybucji – Oferujemy więc rożnego rodzaju badania rynkowe – dopasowane do etapu rozwoju przedsiębiorstwa. Posiadamy doświadczenie w realizacji diagnoz, ewaluacji projektów i foresight.