Demo Day 2018 Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej

10 grudnia 2018 roku w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii odbyło się Demo Day Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 100 osób, w tym: Dyrektor Centrum – Anna Rogowska, lokatorzy Inkubatora Innowacyjności PW – 12 firm, preinkubowani  – studenci Politechniki Warszawskiej, którzy brali udział w projekcie „Od pomysłu do projektu biznesowego” oraz zaproszeni goście reprezentujący Politechnikę Warszawską, m. st. Warszawę, firmy z  sektora publicznego i prywatnego.

W czasie Demo Day prelegenci – lokatorzy Inkubatora oraz programu preinkubacyjnego – zaprezentowali swoje firmy oraz pomysły biznesowe w formie dynamicznych 3-minutowych wystąpień, po których 2-minuty przeznaczono na zadawanie pytań z sali. Sesja networkingowa, która miała miejsce po prezentacjach była okazją do nawiązania cennych kontaktów.

Kolejne DemoDay już w przyszłym roku.

————————————————————————-

Działanie Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej skierowane jest na wzmacnianie społeczności akademickiej i młodych przedsiębiorców w Warszawie, poprzez dostarczenie im kompleksowej oferty usług pozwalających na weryfikację oraz rozwój i skalowanie pomysłów biznesowych.

Lokatorzy Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej

————————————————————————-

www.cziitt.pw.edu.pl/inkubator
inkubator.cziitt@pw.edu.pl
tel. 22 234 14 30