Cooperation

Zalety

Kluczowym atutem Centrum jest ułatwienie dostępu do zasobów merytorycznych, intelektualnych oraz infrastrukturalnych Politechniki Warszawskiej. Pozwala to na realizację projektów wpływających na rozwiązywanie problemów technologicznych, przed którymi stają największe podmioty biznesowe i administracyjne w Polsce.

Centrum dysponuje nowoczesną infrastrukturą, którą tworzą m.in.: laboratoria do prowadzenia prac B+R z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, sale kreatywne, nowoczesne zaplecze konferencyjno-wystawiennicze, socjalne, networkingowe. Naszą przestrzeń wykorzystujemy również do współorganizacji konferencji, targów, seminariów tematycznie związanych z działaniami CZIiTT PW.

CZIiTT PW to:

  • ośrodek badawczy w obszarze zarządzania innowacjami
  • ośrodek wspierania przedsiębiorczości i transferu technologii
  • ośrodek wspierania edukacji w obszarze upowszechniania wiedzy z zakresu zarządzania innowacjami, przedsiębiorczości i transferu technologii

Ludzie

Charakter miejsca tworzy przede wszystkim kadra – eksperci w zakresie, m.in.: konsolidacji działań uczelni na rzecz efektywnej komercjalizacji, transferu wiedzy i technologii, badań i analiz, pozyskiwania i realizacji projektów, rozwoju naukowców oraz inkubacji. Nawiązanie współpracy z Centrum umożliwia korzystanie z wiedzy i doświadczenia czołowych ekspertów Politechniki Warszawskiej. Dzięki temu oferta CZIiTT PW jest zawsze dopasowana do indywidualnych potrzeb naszego partnera.

Powyższe elementy tworzą miejsce do twórczej współpracy środowiska naukowego Politechniki Warszawskiej, biznesu i administracji publicznej.


Zapraszamy do podejmowania wspólnych działań. Aby je rozpocząć zachęcamy do wypełnienia formularza współpracy!
——–>  formularz współpracy